شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
یکشنبه 6 بهمن 1392 :: شفیعی
پاسخ نامه فصل دوم دفاعی سوم راهنمایی
به ادامه مطلب بروید.
موضوع: پاسخنامه درس دفاعی سوم راهنمایی فصل اول :دفاع

پاسخ صفحه 72

1- بیش تر مناطق ایران زلزله خیز است نقاط قرمز و قرمز پر رنگ از رنگ های دیگر بیش تر است.

پاسخ صفحه73

2-زلزله رودبار و منجیل در گیلان- طبس در خراسان- بویین زهرا و آوج قزوین- بم كرمان- اردكول قائن- بیرجند- كشور ایران زلزله خیز است.

پاسخ صفحه 73 پایین صفحه

بله ما به آمادگی بیش تر در برابر زلزله نیاز داریم آمادگی در برابر زلزله باعث كاهش تلفات و حفظ سلامت خود و دیگران، باعث كاهش خسارت های ناشی از زلزله و حفظ سرمایه های شخصی و ملی و بازگشت سریع به حالت اولیه بعد از وقوع زلزله می شود.

پاسخ صفحه 74

1-    رعایت اصول ایمن سازی ساختمان و مقاوم سازی ساختمان

2-    محكم كردن وسایل داخل ساختمان ها

3-    آموزش مردم و افزایش آگاهی و آمادگی در برابر زلزله

پاسخ صفحه 75

1-    تهران-كاشان-كرمان- قزوین-رشت- اردبیل- نیشابور-سبزوار- قائن- بیرجند- بندرعباس- یاسوج- تبریز

2-    الف- ساختن ساختمان های مقاوم و رعایت اصول مهندسی

ب- محكم كردن و ایمن كردن وسایل داخل ساختمان

ج- آگاهی و آمادگی اعضای خانواده در مورد آمادگی در برابر زلزله

3- محكم كردن و ایمن سازی وسایل داخل ساختمان از سقوط، پرتاب و شكستن وسایل داخل خانه، كمدها، آینه ها، قفسه ها جلوگیری می كند.

 

www.s-rezazadeh1.blogfa.com

 

فعالیت های تكمیلی صفحه75

الف- باید در مورد ضرورت مقاوم سازی ساختمان و اهمیت آن برای حفظ جان و سلامتی اعضای خانواده با والدین خود صحبت كنید.

ب- والدین باید در زمان خرید و ساخت و حتی ایجاد تغییرات ظاهری در ساختمان با متخصصان ساخت و ساز مشورت كنند.

ج- مطالبی كه در كتاب می آموزید با دوستان خود مطرح كنید و به آن ها آموزش دهید.

د- مطالب آموخته شده در خانه به صورت تمرین انجام دهید.

پاسخ صفحه 77

1-كمكهای اولیه، دارو،كپسول آتش نشانی، بیل ، كلنگ، رادیو،طناب،چراغ قوه،مواد غذایی،پوشاك، چادر

پاسخ صفحه 77

2-پاسخ دانش آموز:1- گروه تهیه ی مواد غذایی و پوشاك2- گروه امدادرسان 3- گروه آواربردار4- گروه آتش نشانی

پاسخ معلم: 1- گروه تداركات و پشتیبانی 2- گروه نجات و امداد 3- گروه تجسس 4- گروه آتش نشان

پاسخ صفحه80

1-    سقوط اشیای سنگین مانند قفسه های كتابخانه- كمد- فایل

2-    پرتاب شدن چراغ های آویز تابلوهای و وسایل آزمایشگاهی

3-    خرد شدن شیشه ها- مسدود شدن راه پله ها

پاسخ صفحه 80 پایین صفحه

1- در كتابخانه باید همه قفسه های كتاب بوسیله بست های  Lمانند كاملاً به دیوار محكم شوند.

جلوی قفسه ها بوسیله حفاظ، تسمه و چوب بسته شود.

2-الف-در آزمایشگاه باید مواد سمی،شیمیایی یامواد قابل احتراق به داخل قفسه های قفل دارانتقال داده شود.

ب- قفسه های آزمایشگاه با بست L به دیوار محكم شوند.

ج- ظرف شیشه ای آزمایشگاه در قفسه های پایین گذاشته شود.

پاسخ صفحه 81

فعالیت تكمیلی صفحه 81

مدرسه: كلیه ی قفسه های بلند، كتابخانه، بوفه ها، تابلوها و چراغ های آویز باید با بست L مناسب محكم شوند- محل نشستن باید دور از پنجره ها، شیشه ها و اجسام سقوط كردن باشند.

خانه: آب گرم كن به وسیله تسمه های مخصوص به دیوار محكم شود- كابینت ها به وسیله بست های مناسب به دیوار محكم شوند.

اشیای سقوط كننده و سنگین مانند چرخ گوشت و آبمیوه گیری از طبقات بالا به طبقات پایین منتقل شود.

كمدها بوسیله بستL به دیوار محكم شود.

در اتاق خواب، محل خواب از جلوی پنجره – كنار كمد و زیر چراغ فاصله داشته باشد.

پرسش صفحه 81

1- گروه تداركات و پشتیبانی  2- گروه نجات و امداد 3- گروه تجسس4- گروه آتش نشان

2- الف- جلوی قفسه های باز آزمایشگاه بوسیله حفاظ تسمه یا چوب بسته شود.

     ب- ظرف شیشه ای از قفسه های بالا به قفسه های پایین منتقل شود.

     ج- همه قفسه های ازمایشگاه بوسیله بست های L مانند محكم به دیوار بسته شود.

     د- مواد سمی یا شیمیایی و قابل احتراق به داخل قفسه های قفل دار انتقال داده شود.

3- كپسول اطفای حریق- چراغ قوه- بیل و كلنگ- شمع- كبریت- رادیو و طناب

پاسخ صفحه 82

1-    شكستن شیشه ها- ریزش ساختمانهای نامقاوم- ترك برداشتن- ریزش نمای ساختمان.

2-    افتادن سیم های برق و لامپ ها- شكستن شیشه- افتادن قفسه- ریزش مصالح ساختمان.

3-    افتادن كمدها و قفسه ها- ریزش مصالح ساختمانی – افتادن سیم های برق – شكستن شیشه.

4-    درآمدن پنجره- بیرون آمدن نیمكت ها- ریزش نمای ساختمان- افتادن وسایل كولر

 

www.s-rezazadeh1.blogfa.com

 

پاسخ صفحه 83

الف- كلاس درسی

1-    مكان مناسب: زیر میز محكم- چهارچوب در- گوشه دیوار داخلی

2-    مكان نامناسب: كنار پنجره – كنار بخاری- كنار كمد و اشیای سقوط كننده

ب- آزمایشگاه

1- مكان مناسب : زیر میز محكم- چهار چوب در- گوشه ی دیوار داخلی

2- مكان نامناسب: كنار قفسه های مواد شیمیایی و سمی – كنار پنجره و اشیای سقوط كننده

ج- كتابخانه

1-مكان مناسب: زیر میز محكم- چهار چوب در- گوشه ی دیوار داخلی

2- مكان نامناسب: كنار قفسه های كتاب و پنجره

د- سالن مدرسه

1- مكان مناسب: اگر دیوار شمالی، دیوار داخلی باشد كنار دیوار می نشینیم و یا با دست یا كتاب از سر خود محافظت كنیم.

2- مكان نامناسب: كنار قفسه یا كنار شیشه و پنجره- كنار ستون

پاسخ صفحه 84

1-    اگر در طبقه ی همكف و نزدیك در خروجی هستید، فوراً به محیط باز بروید.

2-    در زیر میز یك زانوی خود را به زمین بزنید و با یك دست پایه ی عمودی و با دست دیگر پایه ی افقی میز را بگیرید.

پاسخ صفحه 85

3-    به گوشه ی دیوار تكیه دهید- یك زانوی خود را به زمین بزنید و با كیف یا كتاب از سر و گردنتان محافظت كنید.

4-    كنار دیوارهای داخلی راهرو بنشینید یك زانوی خود راروی زمین بزنید و از سر و گردنتان محافظت كنید.

 

5- از قفسه های كتاب دور شوید و زیر میز محكم یا چهار چوب در یا گوشه ی داخل كتابخانه پناه بگیرید در زیر میز می نشینیم و یك زانوی خود را به زمین می زنیم و با دو دست پایه ی عمومی میز را می گیریم.

پاسخ صفحه 86

6- از وسایل بازی – ساختمان ها و دیوارها فاصله گرفت و در وسط محوطه پناه بگیرید.

پرسش صفحه 86

الف- فضاهای مناسب كتابخانه: زیر میز – چهارچوب درب- گوشه دیوار داخلی- كنار دیوار داخلی

ب- فضاهای نامناسب كتابخانه: كنار قفسه های كتاب- گوشه ی دیوار خارجی -زیر پنجره ها

ج- فضاهای مناسب آزمایشگاه: كنار قفسه های آزمایشگاه- كنار پنجره ها- كنار اشیای سقوط كننده كنار قفسه های مواد شیمیایی و سمی قابل احتراق

2- زیر میز محكم می رویم و با دو دست پایه افقی و پایه عمودی میز را می گیریم سر خود را كاملاً زیر میز می گیریم و هنگام وقوع زلزله در صورت حركت میز با آن حركت می كنیم اگر به گوشه ی دیوار داخلی نزدیك بودیم به گوشه ی دیوار تكیه می دهیم و با دست ها دیوارهای دوطرفمان را محكم می گیریم.

3- الف- نماز خانه

1- مكان مناسب: كنار دیوار داخل- چارچوب در- گوشه دیوار داخلی

2- مكان نامناسب: كنار دیوار خارجی – زیر پنجره ها- گوشه ی دیوار خارجی – كنار ستون ها

ب- حیاط

1- مكان مناسب : وسط حیاط- جای دور از ساختمان ها و وسایل بازی – میله ی پرچم- تیرهای برق

2- مكان نامناسب: كنار ساختمان ها- نزدیك درختان- كنار چاه های آب و فاضلاب

ج- راهرو

1- مكان مناسب: كنار دیوار داخلی – گوشه ی دیوار داخلی – چهار چوب در

2- مكان نامناسب: كنار پنجره ها- كنار ستون ها- كنار دیوار خارجی –كنار قفسه ها

د- خانه

1- مكان مناسب: چهار چوب در- زیر میز محكم- گوشه ی دیوار داخلی

2- مكان نامناسب: كنار آینه- كمد- وسایل و قفسه های سقوط كننده- كنار اجاق گاز ، نزدیك پنجره- زیر گلدانها- زیر چرخ های آویز

پاسخ صفحه 88

1-از كلید برق استفاده نكنید.

2- پس از وقوع زلزله با احتیاط و بدون هجوم  و با رعایت اصول ایمنی از ساختمان خارج شوید.

3- فیوز اصلی برق را قطع كنید.

4- شیر اصلی آب را ببندید.

5- شیر گاز را ببندید.

6-از تلفن به جز در موارد ضروری استفاده نكنید. اما  برای درخواست كمك می توانید استفاده كنید.

فعالیت تكمیلی صفحه 88

1-    به فضای باز دور از ساختمان ها- تیرهای برق، پل ها، سر در مغازه ها و... بروید و همان جا بمانید.

2-    سیم های برق را به زمین افتاده اند لمس نكنید.

3-    از محل های خطرناك و ساختمان هایی كه تخریب شده اند فاصله بگیرید.

4-    خیابان ها را برای رفت و آمد گروه امداد باز نگه دارید.

5-    لوله های اب را بررسی كنید و فلكه آب را قطع كنید.

6-    در صورت احساس بوی گاز از زدن كلید یا روشن كردن وسایل برق و گازی اكیداً خودداری كنید.

7-    در صورت وقوع آتش سوزی با شكستن شیشه ی روی زنگ خطر مأموران آتش نشانی را خبر كنید.

8-  اگر در جایی حبس شده اید و نمی توانید از آن جا خارج شوید با فریاد زدن و ضربه زدن به دیوار ، دیگران را از محل خود آگاه سازید سعی كنید تحرك نداشته باشید برای اینكه این كار باعث می شود انرژی خود را سریع تر از دست بدهید و اكسیژن فضا را زودتر مصرف كنید و با كمبود اكسیژن مواجه شوید.

فراموش نكنید اگر خودتان صدمه ببینید، نمی توانید كسی را نجات دهید.

نوع مطلب : دفاعی سوم راهنمایی، 
برچسب ها : دفاعی سوم راهنمایی،
لینک های مرتبط : منبع،
سه شنبه 27 فروردین 1398 01:24 ق.ظ
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:21 ب.ظ
I am in fact pleased to read this weblog posts which contains
tons of valuable facts, thanks for providing such statistics.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic