تبلیغات
شاگرد اول - فصل ده علوم سوم ر اهنمایی
 
شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
جمعه 11 بهمن 1392 :: شفیعی
استخوان و کار آن :

انسان مانند بسیاری از جانوران بزرگ دارای پر چوبی به نام اسکلت داخلی است که شامل استخوان ها،‌غضروف ها و اجزای دیگراست. استخوان ها به بدن شکل می دهند و باعث می شوند که بتوانیم راست بایستیم. کار دیگر آن ها حفاظت از اندام های ویژه ای مانند مغز و قلب است. از طرف دیگر وجود استخوان ها باعث می شوند تا اندام های حرکتی بطور مناسب و با سرعت لازم حرکت کنند. برخی استخوان ها مثل دنده ها،‌ جمجمه ، جناغ و لگن در تولید گلبول های خوب مؤثرند.

استخوان و کار آن :

انسان مانند بسیاری از جانوران بزرگ دارای پر چوبی به نام اسکلت داخلی است که شامل استخوان ها،‌غضروف ها و اجزای دیگراست. استخوان ها به بدن شکل می دهند و باعث می شوند که بتوانیم راست بایستیم. کار دیگر آن ها حفاظت از اندام های ویژه ای مانند مغز و قلب است. از طرف دیگر وجود استخوان ها باعث می شوند تا اندام های حرکتی بطور مناسب و با سرعت لازم حرکت کنند. برخی استخوان ها مثل دنده ها،‌ جمجمه ، جناغ و لگن در تولید گلبول های خوب مؤثرند.

ساختمان استخوان :

استخوان اندامی زنده است. سلول های استخوانی تقریباً مانند کشمش های یک کیک کشمشی در ماده ای زمینه ای قرار دارند. این ماده از کلسیم، فسفر و رشته های پروتئینی دراز ساخته شده است که با چشم دیده نمی شود. کلسیم و فسفر باعث استحکام استخوان می شوند و آن را در برابر فشار مقاوم می سازند. رشته های پروتئینی باعث مقاومت استخوان در برابر ضربه می شوند.

اگردر غذای انسان به اندازه کافی کلسیم و فسفر وجود نداشته باشد، استخوان ها ضعیف می شوند. به همی دلیل کمبود کلسیم و فسفر در کودکان، باعث خمیدگی استخوان های پا می شوند. هر چه سن انسان بالا می رود ، تولید رشته های پروتئینی استخوان کاهش بیشتری می یابد. در برخی افراد کاهش بیش از اندازه رشته های پروتئینی باعث می شود استخوان ها آسیب پذیرترشوند.

غضروف :

بخش مهمی از اسکلت انسان را غضروف تشکیل می دهد. غضروف نرم تر و قابل انعطاف تر از استخوان است. نوک بینی و لاله ی گوش شما از غضروف ساخته شده است. لایه ای از غضروف روی استخوان های متحرک را در محل اتصالشان بر یکدیگر پوشانده است. سطح لغزنده ی غضروف مانع اصطکاک استخوان ها می شود.

بیشتر استخوان ها در ابتدا از جنس غضروف اند اما به تدریج با جذب کلیسیم و فسفر غذا،‌تبدیل به استخوان می شوند. استخوانی شدن،‌از دوران جنینی شروع می شود و تا حدود ۲۰ سالگی ادامه پیدا می کند. از آن به بعد، امکان افزایش قطر و ترمیم (در صورت شکستیگی و آسیب دیدگی) وجود دارد اما رشد طولی متوقف می شود.

مفصل :

محل اتصال استخوان ها را به هم را مفصل می گویند. مفصل ها را بر اساس ساختمان و نوع حرکت به سه گروه ثابت نیمه متحرک و متحرک تقسیم می کنند. استخوان ها در محل مفصل های ثابت به کمک رشته های سخت و در مفصل های نیمه متحرک به کمک غضروف در کنار یکدیگر قرارگرفته اند اما ساختمان مفصل های متحرک پیچیده تر است.

ماهیچه و کار آن :

حدود ۳/۱ تا ۲/۱ وزن بدن شما مربوط به ماهیچه هاست.بعضی از اندام های بدن از ماهیچه درست شده اند. گروهی از ماهیچه ها نیز باعث حرکت استخوان ها و اندام های بدن می شوند. تمامی حرکات بدن مانند پلک زدن چشم، پا زدن به توپ، حرکت غذا در لوله گوارش، ‌تنگ یا گشاد بودن رگ ها، تپش های قلب، باید بوسیله ی ماهیچه ها انجام می گیرد.
ماهیچه ها از سلول های ویژه ای به نام تار ماهیچه ای ساخته شده که در کنار یکدیگر ردیف شده اند. درون سلول های ماهیچه ای ،‌رشته های باریکی از جنس پروتئین وجود دارد که می توانند منقبض یا کوتاه تر شوند. وقتی همه ی سلول های یک ماهیچه با هم منقبض شوند،‌ماهیچه نیز منقبض می شود و در حقیقت حرکت می کند.

ماهیچه های اسکلتی:

ماهیچه های اسکلتی شکل های مختلفی وجود دارند. این ماهیچه ها شامل دسته هایی از سلول های ماهیچها ی هستند که به کمک بافت پیوندی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. بافت پیوندی بین تارهای ماهیچه ای تا دو سر ماهیچه ادامه می یابد و طناب محکم سفید رنگی به نام زردپی (تاندون) بوجود می آورد که معمولاً به استخوان مفصل می شود. بزرگ ترین زردپی بدن زردپی آشیل است. که از پشت ساق پا تا کف پا امتداد می یابد. نام این زردپی به عنوان نشانه ای از قدرت و استحکام معروف شده است.

وقتی ماهیچه منقبض می شود، طول آن کم و ضخامتش زیاد می شود، در این حالت زردپی و استخوانی را که به آن اتصال دارد می کشد اما این ماهیچه با انبساط خود نمی تواند استخوان را به جای قبلی بازگرداند. این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت دیگر استخوان به کمک انقباض خود، انجام دهد. به همین دلیل بیشتر ماهیچه های اسکلت عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند.

سؤالات از متن فصل ۱۰
۱ – لازمه زنده ماندن جانور حرکت است.
۲ – انسان برای به حرکت درآوردن «ماهیچه و استخوان» نیاز دارد.
۳ – ماهیچه ها در چه صورت بهتر عمل می کنند؟

در صورتی که به جای مناسبی تکیه داشته باشند. این تکیه گاه همان استخوان ها هستند.

۴ – وظایف استخوان ها را نام ببرید.

۱ – به بدن شکل می دهند.
۲ – از اندام ها (مانند مغز و قلب) محافظت می کنند
۳ – باعث می شوند تا اندام های حرکتی بطور مناسب و با سرعت لازم حرکت کنند
۴ – برخی از آن ها در تولید گلبول های خون مؤثرند.

۵ – سلول استخوانی در ماده ای زمینه ای قراردارد. جنس این ماده چیست؟

این ماده از کلسیم ، فسفر و رشته های پروتئینی ساخته شده است.

۶ – چرا هر چه سن بالاتر می رود، آسیب پذیری استخوان ها بیشتر می شود؟

هر چه سن انسان بالاتر می رود، تولید رشته های پروتئینی، استخوان کاهش بیشتری می یابد در برخی افراد، کاهش بیش از اندازه ی رشته های پروتئینی باعث می شود، استخوان ها آسیب پذیرتر می شوند.

۷ – کار غضروف چیست؟

… از غضروف روی استخوان های متحرک را در محل اتصالشان به یکدیگر پوشانده است. سطح لغزنده ی غضروف مانع اصطکاک استخوان ها می شود.

۸ – استخوانی شدن از …. شروع می شود و تا …… ادامه پیدا می کند.

دوران جنینی – حدود ۲۰ سالگی

۹ – چه نوع تفاوت ساختمانی میان انواع مفصل ها وجود دارد؟

استخوان ها در محل مفصل های ثابت به کمک رشته های سخت و در مفصل های نیمه متحرک به کمک غضروف در کنار یکدیگر قرار گرفته اند اما ساختمان مفصل های متحرک پیچیده تر است.

۱۰ – استخوان به کمک رشته های محکمی از………..به نام……….در محل خود مستقر شده اند؟

بافت پیوندی – رباط

۱۱- مهره های کمر، جمجمه و شانه هر یک دارای چه نوع مفصل هستند؟

مهره های کور -> نیمه متحرک
جمجمه -> ثابت
شانه -> متحرک

۱۱۲ – ماهیچه ها چگونه منقبض یا کوتاه می شوند؟
درون سلول های ماهیچه ای ، رشته باریکی از جنس پروتئین وجود دارد که می توانند منقبض یا کوتاه تر شوند. وقتی همه سلول های یک ماهیچه با هم منقبض شوند، ماهیچه نیز منقبض می شود.

۱۳ – زرد پی چیست؟
زردپی یا ناندون طناب سفید محکم از جنس بافت پیوندی بین تارهای ماهیچه ای است که تا دو سر ماهیچه ادامه می یابد.

۱۴ – وقتی ماهیچه ……………می شود طول آن کم و ضخامتش………….می شود.
منقبض – زیاد

انسان و حركت

1. كدام یك ازموارد زیر از وظایف اسكلت نیست؟
الف)حفاظت 
ب) حركت
ج) حمایت 
د) غذاسازی

2. فسفر، كلسیم و رشته های پروتئینی هر كدام استخوان را در برابر چه عواملی استحكام می بخشند؟
الف) فسفر و كلسیم (فشار) – رشته های پروتئینی ( ضربه)
ب) فسفر و كلسیم (ضربه) – رشته های پروتئینی (فشار)
ج) فسفر، كلسیم و رشته های پروتئینی ( فشار)
د) فسفر، كلسیم و رشته های پروتئینی ( ضربه)

3. بلندترین استخوان بدن كدام است؟
الف) نازك نی 
ب) درشت نی 
ج) وان
د) زند زیرین

4. كدام گزینه دارای بافت استخوانی متراكم است؟
الف) تنه ی استخوان های دراز و بخش های خارجی استخوان های كوتاه و پهن
ب) تنه ی استخوان های كوتاه و پهن بخش های خارجی استخوان دراز
ج) بخش های داخلی استخوان های پهن و كوتاه و دو سر استخوان های دراز
د) بخش های داخلی استخوان های پهن و كوتاه در سر استخوان های دراز

5. عامل اصلی حركت كدام است؟
الف) استخوان 
ب) ماهیچه
ج) پاها
د) انگشتان

6. در بدن انسان چند قطعه استخوان وجود دارد؟
الف) 260
ب) 216 
ج) 206 
د) 126

7. دقت حركت در كدام یك از موجودات زیر از بقیه بیشتر است؟
الف) انسان 
ب) پستانداران 
ج) پرندگان 
د) خزندگان

8. رشد طولی بدن از كدام محل زیر صورت می گیرد؟
الف) دو سر استخوان های پهن
ب) دو سر استخوان های دراز
ج) بخش های میانی استخوان های پهن
د) تنه ی استخوان های دراز

9. تغییرات استخوان ها بعد از سن رشد شامل كدام مورد زیر است؟
الف) رشد استخوان های سالم
ب) رشد و ترمیم استخوان های شكسته و رشد قطری
ج)ترمیم استخوان های شكسته
د) رشد و ترمیم استخوان های سالم

10.محل اتصال استخوان ها به هم را چه می نامند؟
الف) دیسك 
ب) غضروف
ج) مفصل 
د) زردپی  11.كدام مفصل زیر ثابت است؟

الف) انگشت 
ب) جمجمه 
ج) زانو
د) مهره های كمر
    12.علت اصلی بیشتر كمردردها كدام است؟

الف) جابه جایی صفحه ی غضروفی بین مهره های كمر
ب) شكستگی صفحه ی غضروفی بین مهره های كمر
ج) جابه جایی مهره های كمر
د) سائیدگی مهره های كمر 
   13.كدام عامل زیر در استحكام استخوان ها نقش ندارد؟

الف) تغذیه 
ب) ورزش
ج)جذب كلسیم و فسفر
د) وجود مفصل
    14. چرا آسیب دیدگی غضروفی به كندی بهبود می یابد؟

الف) عصب ندارد 
ب) رگ و خون ندارد
ج) استحكام آن كم است
د) بعداً به استخوان تبدیل می شود 
   15. در بدن انسان چند مهره ی گردن و چند مهره ی كمر وجود دارد؟ به ترتیب از راست به چپ

الف) 5-7 
ب)5-5
ج)7-5 
د)7-7
    16. ستون فقرات چند قطعه استخوان دارد؟

الف)12 
ب)24 
ج)26 
د)36
    17. مفصل شانه جزء كدام نوع از مفصل های بدن است؟

الف) نیمه متحرك 
ب) متحرك محوری
ج)متحرك لولایی 
د) متحرك گوی و كاسه ای 
   18. كدام مفصل زیر شبیه لولا عمل می كند؟

الف) مچ پا 
ب) زانو 
ج) آرنج 
د) انگشت
    19. عامل اتصال ماهیچه به استخوان كدام است؟

الف) مفصل 
ب) غضروف 
ج) زردپی 
د) آشیل
    20.واحد سازنده ی ماهیچه كدام است؟

الف) تار ماهیچه ای 
ب) بافت پیوندی
ج) تاندون 
د) زردپی 
   21. عامل كنار هم قرار گرفتن واحدهای سازنده ی ماهیچه ها كدام است؟

الف) بافت پیوندی 
ب) بافت استخوانی
ج) زردپی 
د) میون 
   22. ماهیچه دو بطنی در ..........و ماهیچه ذوزنقه ای در .......قرار دارد

الف) جلوبازو – پشت 
ب) بافت استخوانی
ج) ران – پشت بازو 
د) پشت بازو – ران 
   23.كدام جمله درست است؟

الف) تمام ماهیچه های قرمز ارادی اند 
ب) تمام ماهیچه های سفید ارادی اند
ج) ماهیچه های قلب قرمز و غیر ارادی است
د) ماهیچه های قرمز بیشتر در دیواره ی اندام های داخلی قرار دارند 
   24. كدام گزینه در مورد ماهیچه های صاف درست است؟

الف) غیرارادی – خستگی زرد 
ب) غیرارادی – خستگی دیرتر
ج) ارادی – انقباض آرام 
د) ارادی – انقباض سریع

25. ماهیچه های .......بدن توسط............به استخوان ها متصل می شوند.
الف) قرمز – زردپی 
ب)اسكلتی – تاندون
ج) ارادی – مفصل 
د) صاف – تاندون

26. خستگی ماهیچه زمانی است كه ............
الف) گلوكز زیاد مصرف می كند 
ب) گلوكز در اختیار ماهیچه نباشد
ج) ماهیچه فعالیت كند 
د) فعالیت آن تمام شود

27. حركت سر به طرف بالا و پایین در انسان مانند كدام ماشین عمل می كند؟
الف) اهرم نوع دوم 
ب) اهرم نوع سوم
ج) اهرم نوع اول 
د) دیلم

28. احساس درد در ماهیچه ها مربوط به كدام ماده در آنها است؟
الف) لاكتیك اسید 
ب) گلوكز
ج) گلیكوژن 
د) كربن دی اكسید

29. بزرگترین زردپی بدن در كجا قرار دارد؟
الف) زانو
ب) پشت پا
ج) آرنج 
د) گردن

30. وقتی ماهیچه منقبض می شود طول آن ........و ضخامتش ..........می شود.
الف) كم – كم 
ب) كم – زیاد
ج) زیاد – كم 
د) زیاد - زیاد

31. عامل اتصال استخوان ها به هم كدام است؟
الف)‌مفصل 
ب) رباط 
ج) غضروف
د) زردپی 

انسان و حركت(پاسخنامه)

1. د – اسكلت در حفاظت از اندام های داخلی مثل قلب و شش و غیره، در حركت اندام ها به كمك ماهیچه ها و حمایت از ماهیچه به عنوان تكیه گاه آنها عمل می كند. 

2. رشته های پروتئینی استخوان ها را در برابر ضرب و فسفر و كلسیم استخوان ها را در برابر فشار مقاوم می كنند. هر چه سن بالاتر می رود، تولید رشته های پروتئینی استخوان كاهش بیشتری می یابد. در برخی از افراد كاهش بیش از اندازه ی رشته های پروتئینی ، باعث آسیب پذیری استخوان ها می شود. كم شدن ذخیره ی فسفر و كلسیم استخوان ها باعث ایجاد عارضه ی پوكی استخوان می شود. 

3. ج – استخوان ران بلندترین استخوان بدن انسان است. 

4. الف- تنه استخوان های درازو بخش های خارجی استخوان های كوتاه و پهن دارای بافت متراكم می باشد. در سر استخوان های دراز و بخش های داخلی استخوان های كوتاه و پهن دارای بافت اسفنجی می باشند. 

5. ب – در حركت نقش اصلی بر عهده ی ماهیچه ها است كه به استخوان تكیه می زنند. 

6. ج – هر چند ممكن است روی عدد دقیق تعداد استخوان ها اختلاف نظرهایی هم باشد. 

7. الف – در بین جانوران انسان از دقت حركت بیشتری برخوردار است 

8. ب – دو سر استخوان های دراز در محل غضروف اتصال باعث رشد طولی می شوند 

9. ب – بعد از سن رشد، حدود 20 سالگی به بعد استخوان ها رشد طولی ندارند و رشد آنها تنها شامل ترمیم استخوان های شكسته و در بعضی از اوقات شامل رشد قطری استخوان ها می باشد. 

10.ج – مفصل ها سه دسته اند: 1. ثابت 
2. نیمه متحرك 
3. متحرك

11. ب – جمجمه دارای مفصل ثابت بوده و ساختمان ساده ای دارد 

12. الف – به این صفحه غضروفی دیسك گفته می شود. چو از لابه لای مهره ها عصب خارج می شود و فشار ناشی از جابه جایی صفحه ی مربوط باعث ایجاد احساس درد می شود 

13. د – وجود مفصل نقشی در استحكام استخوان ها ندارد. ولی تغذیه، ورزش و فسفر و كلسیم در استحكام استخوان ها نقش اساسی دارند. 

14.ب – چون غضروف ها رگ و خون ندارند آسیب دیدگی آنها به كندی بهبود می یابد. پس نیاز است از غضروف ها حفاظت بیشتری صورت گیرد 

15. ج – در بدن انسان 7 مهره ی گردن، 12 مهره ی پشت و 5 مهره ی كمر وجود دارد

16. ج – گردن 7 تا ، پشت 12 تا ، كمر 5 تا ، دنبالچه 1 ، خاجی 1 ( ازبه هم چسبیدن 5 استخوان جنینی حاصل می شود)

17. د – مفصل شانه متحرك و مانند گوی و كاسه عمل می كند

18.ب – مفصل زانو شبیه لولا عمل می كند 

19. ج – زردپی ( تاندون) حاصل اتصال بافت پیوندی همه ی تارهای ماهیچه ای است كه ماهیچه را به استخوان وصل می كند، آشیل بزرگترین زردپی بدن است 

20 . الف – بافت ماهیچه ای از واحدهای كوچكتری به نام تار ماهیچه ای درست شده است.
  

21. الف – تارهای ماهیچه ای توسط بافت پیوندی كنار هم قرار می گیرند. میون همان تار ماهیچه ای است

22. ب – ماهیچه دو بطنی در پشت ساق پا و ماهیچه ی ذوزنقه ای در پشت قرار دارند

23. ج – قلب دارای ماهیچه ی مخصوص به خود است كه برخلاف ماهیچه های قرمز كه ارادی هستند، ماهیچه ی قلب غیرارادی است.

24. ب – ماهیچه ی صاف (سفید) غیرارادی بوده و نسبت به ماهیچه های اسكلتی (قرمز) دیرتر خسته می شوند.

25. ب – ماهیچه های اسكلتی توسط زردپی (تاندون) به استخوان متصل می شوند

26. ب – خستگی زمانی ایجاد می شود كه ذخیره غذای ماهیچه تمام شود

27. ج – اهرم نوع اول 

28.الف – این ماده از سوختن ناقص گلوكز به دست می آید. تنفس های شدید بعد از ورزش هم برای به دست آوردن اكسیژن لازم جهت شكسته شدن مولكول لاكتیك اسید می باشد.

29. ب – بزرگترین زردپی بدن (آشیل) در پشت قرار دارد

30.در زمان انقباض طول ماهیچه كم وضخامت آن زیاد است

31.ب – استخوان ها به وسیله ی رباط به هم متصل شده اند
  

نوع مطلب : علوم سوم راهنمایی، 
برچسب ها : آموزش علوم سوم راهنمایی، نمونه سوال،
لینک های مرتبط : شهر علم،
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:27 ق.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am encountering problems with your RSS.
I don't know the reason why I am unable to subscribe to it.
Is there anyone else having identical RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond?
Thanks!!
سه شنبه 2 خرداد 1396 03:37 ق.ظ
I'm really inspired along with your writing skills and also with the layout on your blog.
Is that this a paid topic or did you customize it yourself?
Anyway keep up the excellent high quality writing, it is rare to look a great
blog like this one nowadays..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی