شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
دوشنبه 25 آذر 1392 :: شفیعی

درس چهارم

بسیج، مدرسه عشق

1- کلمه بسیج با چه مواردی رابطه ناگسستنی دارد؟ کلمهٔ بسیج با انقلاب

اسلامی، امام خمینی، ولایت، دفاع مقدس، ایثار و شهادت رابطهٔ

ناگسستنی دارد.

2- کلمه بسیج که با انقلاب اسلامی، امام خمینی، ولایت، دفاع مقدس، ا

یثار و شهادت رابطه ناگسستنی دارد.باعث چه چیزی شده است؟ این

رابطه باعث شده که بسیج همواره حافظ و نگهبان ارزش ها و دستاوردهای

انقلاب اسلامی باشد.

3- جمله « بسیج مدرسه عشق، مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است

که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند» از

کیست؟ امام خمینی ( ره)


4- یکی از عوامل مهم پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی چه بوده است؟

حضور با انگیزهٔ مردم در تمام صحنه های مورد نیاز سیاسی و اجتماعی

جامعه است.

5- تنها عاملی که می توانست مانع موفقیت دشمنان نظام شود چه بوده

است؟ حضور مستمر و سازماندهی شده مردم بود. 6- چرا حضور مستمر

و سازماندهی شده مردم تنها عاملی که مانع موفقیت دشمنان نظام شده

است؟ زیرا حضور انسان های مؤمن و باانگیزه، فداکار و آموزش دیده،

همچون سدی محکم در برابر توطئه گران مانع تحقق اهداف آن ها

می شود.

7- امام خمینی درچه تاریخی دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی (بسیج)

را صادرفرمودند؟ در تاریخ 5 آذر ١٣٥٨

8- مفهوم بسیج با چه مواردی درهم آمیخته است؟ مفهوم بسیج با دفاع از

اصول و ارزش های دینی، مقاومت در برابر دشمنان، پایداری در مقابل

متجاوزان و ایثار و فداکاری برای حفظ استقلال و سربلندی میهن ما درهم

آمیخته است.

9- تعریف بسیج را از نظر حضرت آیت الله خامنه ای، فرمانده کل قوا

بنویسید. « بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسان ها،

فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، درراه اهداف عالی این امت، و

برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند.»

10- پس از چه مدتی از تشکیل بسیج صدام به کشور حمله کرد؟ ٩ ماه از

فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل بسیج نگذشته بود که صدام، با حمایت

قدرت های سلطه گر، جنگی را بر کشورما تحمیل کرد که ٨ سال طول

کشید.

11- هنگام حمله صدام به کشور وضعیت ارتش و سپاه چگونه بود؟ در

شرایط آن روز ارتش و سپاه پاسداران تجهیزات مناسب، نیروی انسانی

کافی و آمادگی لازم برای ورود به یک جنگ گسترده را نداشتند.

12- هنگام حمله صدام به کشور چه نیروهایی به ارتش و سپاه کمک

کردند؟ جمعی از انسان های مؤمن، فداکار و مقاوم با عنوان بسیجی به

کمک مدافعان میهن شتافتند و با همراهی نیروهای باایمان و شجاع ارتش و

سپاه، در راه دفاع از سرزمینشان حماسه هایی آفریدند که ملت ایران هرگز

آن را فراموش نخواهد کرد.

13- در زمان جنگ همه دشمنان کشور چگونه به کمک صدام شتافتند؟ در

آن زمان همه دشمنان نظام نوپای اسلامی به کمک صدام شتافتند و تمام

امکانات و تجهیزات نظامی مورد نیاز را در اختیاراو گذاشتند.

14- سلاح نیروهای بسیجی در زمان جنگ برای دفاع از میهن چه بود؟

سلاح نیروهای بسیجی ایمان، اعتقاد، ایثار و فداکاری بود که به وسیلهٔ آن

به مقابلهٔ دشمن رفتند و پس از ٨ سال پایداری و ایستادگی متجاوزین را از

خاک میهن بیرون راندند.

15- فرمایش مقام معظم رهبری در مورد تجهیزات دشمن و نیروهای

بسیجی را بنویسید. ابزار دشمن عبارت از تجهیزات است. تجهیزات در مقابل

نیروی ایمان و شور و عشق و ارادهٔ مردم، کارایی ندارد. مدرن ترین تجهیزات

در مقابل یک نیروی مقاوِم ایستادهٔ شهادت طلب، از کار بازمی ماند.

16- چرا ابزار و تجهیزات دشمن در مقابل نیرهای بسیجی کارائی نداشتند؟

زیرا تجهیزات در مقابل نیروی ایمان و شور و عشق و ارادهٔ مردم، کارایی

ندارد.

17- مدرن ترین تجهیزات در مقابل یک نیروی مقاوِم ایستادهٔ شهادت طلب،

از کار بازمی ماند.

18- نیروهای بسیجی چه کسانی بودند؟ نیروهای بسیجی مردم عادی

کوچه و خیابان های میهن اسلامی ما بودند که پس از تجاوز دشمن به

کشورشان، احساس تکلیف کردند و برای دفاع از سرزمین ایران به مناطق

جنگی شتافتند.

19- رزمندگان بسیجی به چه چیزی معتقد بودند؟ رزمندگان بسیجی معتقد

بودند که برای حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران و ارزش های به دست

آمده از انقلاب اسلامی باید در مقابل متجاوزین پایداری کرد.

20- رزمندگان بسیجی دفاع در برابر ظالمین را از چه کسی آموخته بودند؟

آنها دفاع در برابر ظالمین را از سرور شهیدان حضرت امام حسین(ع) آموخته

بودند.

21- رزمندگان بسیجی شهادت در برابر ظالمین را چه می دانستند؟

شهادت در این راه مقدس را پاداشی بزرگ از جانب خداوند می دانستند.

22- رزمندگان بسیجی از چه چیز جوانان کشور مطمئن بودند؟ آن ها

مطمئن بودند که اگر در این راه به شهادت برسند، جوانان دیگری هستند

که پرچم مقاومت را در دست بگیرند و راه آنها را ادامه دهند.

23- شهیدان دوران دفاع مقدس الگوهای ماندگار ایثار ، فداکاری و

شجاعت هستند.

24- چرا ملت ایران و خصوصاً جوانان میهن ما هرگز شهیدان و راه

پرافتخارشان را فراموش نخواهند کرد؟ زیرا شهیدان دوران دفاع مقدس

الگوهای ماندگار ایثار، فداکاری و شجاعت هستند که ملت ایران و خصوصاً

جوانان میهن ما هرگز آن ها و راه پرافتخارشان را فراموش نخواهند کرد.

25- پس از پایان جنگ تحمیلی، دشمنان انقلاب اسلامی به چه نتیجه

رسیدند؟ که با تهاجم نظامی نمی توانند به اهداف خود برسند.

26- دشمنان انقلاب پس از این که در جنگ به نتیجه نرسیدند از چه

تهاجمی استفاده کردند؟ نوع تهاجم را از نظامی به فرهنگی و از جنگ

سخت به جنگ نرم تغییر کرد.

27- دشمنان ابتدا از تهاجم نظامی و سپس از تهاجم فرهنگی برعلیه ایران

استفاده کردند.

28- دشمنان در ابتدا از تهاجم نظامی و فرهنگی و سپس از جنگ سخت

به جنگ نرم تغییر داد.

29- چرا دشمنان نوع تهاجم را از نظامی به فرهنگی و از جنگ سخت به

جنگ نرم تغییردادند؟ زیرا دشمنان انقلاب اسلامی پس از پایان جنگ

تحمیلی، به این نتیجه رسیدند که با تهاجم نظامی نمی توانند به اهداف

خود برسند.

30- تغییر در شیوه تهاجم دشمنان باعث شده چه چیزی شد؟ تا شیوه

دفاع نیز متناسب با آن انتخاب شود.

31- وظیفه مهم سازمان بسیج و نیروهای بسیجی در شرایط کنونی کشور

چیست؟ مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان است.

32- برای این که همه گروه های مردمی بتوانند در حفاظت از دستاوردهای

انقلاب اسلامی نقش داشته باشند چه مراکزی به وجود آمده است؟ و

چرا؟ بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج فرهنگیان و … به وجود

آمده است تا افراد مؤمن و معتقد به نظام جمهوری اسلامی بتوانند در حفظ

و استمرار حرکت انقلاب اسلامی سهیم باشند.

33- چرا بسیاری از رزمندگان دوران دفاع مقدس جوانان دانش آموزی

بودند؟ توجه به صدور فرمان امام خمینی (ره) برای مقابله با دشمن

متجاوز، احساس وظیفه کردند و دفاع از دین و سرزمین خود را برماندن در

کلاس ترجیح دادند.

34- دانش آموزان از مکتب امام حسین(ع) چه آموخته بودند؟ درس مبارزه

با ظلم و مقاومت در برابر ظالم را از آن حضرت آموخته بودند.

35- چه تعدادی از دانش آموزان در طول 8 سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند؟ 36000 نفر از دانش آموزان کشورمان، در طول ٨ سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

36- اهداف بسیج دانش آموزی چیست؟ در راستای اهداف مقدس دانش

آموزان شهید، بسیج دانش آموزی تلاش می کند با جذب دانش آموزان

علاقمند، در مسیر رشد علمی و معنوی و پیشرفت جامعهٔ اسلامی حرکت

نماید.

37- چند نمونه از برنامه ها و وظایف بسیج دانش آموزی برای رسیدن به

اهداف ارزشمند نظام اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی را

بنویسید.

1- تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان؛

2- تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی؛

3- مشارکت دانش آموزان در زمینه های فرهنگی، سیاسی، سازندگی

و…؛

4- تقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن های علمی و ادبی؛

5- آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای متنوع و با

نشاط.

38- یکی از فعالیت های مهم بسیج دانش آموزی چیست؟ برگزاری

اردوهای راهیان نور است که با هدف آشنا کردن دانش آموزان با ارزش های

دفاع مقدس از طریق مشاهدهٔ مناطق عملیاتی صورت می گیرد.

39- دوران کنونی، مهم ترین وظایف بسیج چیست؟ فعالیت های

غیرنظامی و فرهنگی است.

40- مهم ترین فعالیت های غیرنظامی و فرهنگی بسیج را بنویسید.

1- فعالیت های علمی و پژوهشی

2- فعالیت های فرهنگی و هنری

3- فعالیت های سیاسی 4- فعالیت های سازندگی و امدادرسان

5- فعالیت های ورزشی

41- هدف از فعالیت های علمی و پژوهشی بسیج چیست؟ بسیج در این

رابطه تلاش می کند تا کشور با سرعت بیشتری در مسیر رشد علمی

حرکت کند.

42- برخی از فعالیت های بسیج درزمینه های علمی و پژوهشی را

بنویسید.

الف) تلاش درجهت تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص؛

ب) کشف و پرورش استعدادهای علمی کشور؛

ج) تشویق و معرفی مخترعان و متفکران بسیجی.

43- فعالیت های فرهنگی و هنری بسیج در راستای می باشد؟

در راستای پیشرفت های فرهنگی و رشد معنویت درجامعه و پرکردن

بخشی از اوقات فراغت جوانان از طریق انجام فعالیت های مفید و سالم

صورت می گیرد.

44- برخی از فعالیت های فرهنگی و هنری بسیج را بنویسید.

الف) تشکیل کانون های فرهنگی و انجام فعالیت های قرآنی؛

ب) برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری؛

ج) فعالیت در زمینه گسترش امر به معروف و نهی از منکر.

45- هدف از فعالیت های سیاسی بسیج چیست؟ بسیج زمینه ساز رشد

سیاسی و حضور مردم در صحنه های سیاسی جامعه است. و بسیج

تلاش می کند درایجاد وحدت ملی، پیوند مردم با ولایت و … نقش مؤثری

داشته باشد.

چ 46- برخی از فعالیت های سیاسی بسیج را بنویسید.

الف) تلاش در جهت بالا بردن آگاهی سیاسی مردم؛

ب) حضور در صحنه های مهم سیاسی، اجتماعی مانند انتخابات،

راهپیمایی ها، نمازهای جمعه و جماعت و …

ج) ترویج و تبلیغ اندیشه های سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبری.

47- هدف از فعالیت های سازندگی و امدادرسانی بسیج چیست؟ بسیج

می کوشد با نهادهای مختلف همکاری نموده و در سازندگی میهن

اسلامی مشارکت نماید.

48- برخی از فعالیت های سازندگی و امدادرسانی بسیج را بنویسید.

الف) برگزاری اردوهای جهادی به منظور سازندگی روستاهای مناطق

محروم؛

ب) همکاری با دولت در اجرای طرح های اجتماعی، سازندگی، بهداشت و

درمان و …؛

ج) همکاری در امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادثی مانند زلزله، سیل و

… .

49- هدف ازفعالیت های ورزشی بسیج چیست؟ بسیج سعی می کند

اوقات فراغت جوانان را با ورزش پرنموده و از این راه در رشد ورزش

کشورمان نقش مؤثری داشته باشد.

50- برخی از برنامه ها و فعالیت های ورزشی بسیج را بنویسید.

الف) تشکیل کانون های ورزشی بسیج؛

ب) گسترش ورزش های همگانی، محلی و بومی؛

ج) تقویت ورزش قهرمانی متناسب با فرهنگ اسلامی؛

د) ترویج فرهنگ جوانمردی در ورزش.

نوع مطلب : دفاعی سوم راهنمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:31 ب.ظ
Hello There. I discovered your weblog using msn. That is a really smartly written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful
information. Thanks for the post. I'll definitely comeback.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:26 ق.ظ
If you wish for to increase your know-how just keep visiting
this web site and be updated with the most recent news posted here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic