شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
دوشنبه 25 آذر 1392 :: شفیعی

درس پنجم

هشت سال دفاع مقدس

1- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورچه نظامی تبدیل شد؟ ما از یک

نظام وابسته به قدرت های بیگانه تبدیل به یک نظام مستقل به نام

جمهوری اسلامی ایران شد.

2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه پایگاه های در ایران برچیده شدند؟

پایگاه های نظامی بیگانگان در کشور ما برچیده و کلیه مستشاران نظامی

ارتش که بیشتر آن ها آمریکایی بودند، ازمیهن ما خارج شدند و بسیاری از

نظامیان وابسته به حکومت شاه نیز از ارتش ایران پاکسازی شدند.


3- حکومت کشورما قبل و بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی رابطه اش با رژیم

اشغالگرفلسطین چگونه بوده است؟ حکومت کشور ما که تا قبل ازپیروزی

انقلاب اسلامی، دوست و متحد رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین بود، تبدیل

به دشمن اشغالگران قدس عزیز و دوست مردم مظلوم فلسطین شد. و از

آن پس، دیگر ایران پایگاه بیگانگان در منطقهٔ خاورمیانه نبود، بلکه تبدیل به

دوست و یاور مظلومان و ستم دیدگان شد.

4- با سقوط نظام شاهنشاهی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

بر چه اساس شکل گفته است؟ با سقوط نظام شاهنشاهی، سیاست

خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس حمایت از مظلومان و مسلمانان و

مخالفت با قدرت های ستمگر شکل گرفت.

5- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چه گروه های در جهت خواست و منافع

دشمنان فعالیت می کردند؟ گروهک های ضدانقلاب با حمایت و تحریک

بیگانگان و با شعارها و عناوین فریبنده در جهت خواست و منافع دشمنان

فعالیت نمایند.

6- بخشی از حوادثی که به منظور از بین بردن و یا منحرف کردن انقلاب

اسلامی صورت گرفته است را نام ببرید. ترور شخصیت های برجسته و

انقلابی میهن هم چون شهید سرلشکر محمدولی قرنی، شهید مرتضی

مطهری، شهید دکتر محمد مفتح و …، تحریک قومیت ها برای خودمختاری،

فعالیت مسلحانه گروه های ضدانقلاب در برخی از شهرها و مناطق مرزی

کشور و… که همگی از طرف بیگانگان و دشمنان ملت ایران سرچشمه می

گرفت، بخشی از حوادثی بود که به منظور از بین بردن و یا منحرف کردن

انقلاب اسلامی صورت گرفت.

7- برخی ازشخصیت های برجسته و انقلابی میهن که از طرف بیگانگان و

دشمنان ملت ایران ترور شدند را نام ببرید. شخصیت های هم چون شهید

سرلشکر محمد ولی قرنی، شهید مرتضی مطهری، شهید دکتر محمد

مفتح و … .

8- تمامی ترورها و فعالیت های دشمنان چگونه با شکست مواجه گردید؟

با رهبری هوشمندانهٔ امام خمینی (ره) و مقاومت و پایداری مردم ایران با

شکست مواجه گردید.

9- چرا ارتش درآغاز حمله صدام به ایران، از انسجام و استحکام لازم برای

دفاع در مقابل متجاوزین برخوردار نبود؟ به علت خروج مستشاران نظامی

خارجی، اعدام چند نفراز سران نظامی که در کشتار مردم بی گناه نقش

داشتند، فرار تعدادی از فرماندهان و پاکسازی تعدادی از نظامیان وابسته به

حکومت شاه، از انسجام و استحکام لازم برای دفاع در مقابل متجاوزین

برخوردار نبود.

10- چرا سپاه پاسداران آمادگی کافی برای مقابله با یک تهاجم وسیع به

کشور را نداشت؟ زیرا سپاه پاسداران یک نهاد انقلابی نوپا بود که تازه، در

اردیبهشت ماه سال ١٣٥٨ ، تأسیس شده بود و به همین جهت نیروی

انسانی لازم، امکانات مورد نیاز و آمادگی کافی برای مقابله با یک تهاجم

وسیع به کشور را نداشت.

11- سپاه پاسداران در چه تاریخی تأسیس شد؟

در اردیبهشت ماه سال ١٣٥٨ ، تأسیس شد.

12- چرا صدام به کشور ایران حمله کرد؟ زیرا که صدّام، وقوع انقلاب

اسلامی در ایران را به ضرر حکومت دیکتاتوری خود می دانست .

13- صدام با تحریک و حمایت قدرت های سلطه گر، تهاجم و تجاوز خود به

ایران آغاز کرد.

14- صدام حمله خود به کشور را از چه سمت آغاز کرد؟ صدام تهاجم و

تجاوز سراسری خود را در طول بیش از ١٢٠٠ کیلومتر از مرزهای جنوب و

غرب سرزمین ما آغازکرد.

15- چگونگی تهاجم نظامی ارتش صدام به کشورمان را بنویسید.

ارتش صدام در تهاجم نظامی به کشور ما که در ٣١ شهریور ماه ١٣٥٩ آغاز

شد، بخش وسیعی از مناطق جنوب و غرب ایران را به اشغال خود درآورد.

16- صدام چگونه حاکمی بود؟

 صدام حاکمی ظالم، دیکتاتور و قدرت طلب بود.

17- صدام از حمله به ایران چه قصدی داشت؟

قصد داشت با حمله به ایران،غارت منابع اقتصادی و اهانت به فرهنگ و ا

عتقادات دینی ملت ما، استقلال و عزت ما را زیر پا بگذارد.

18- چرا ملت ایران در در مقابل حمله صدام و حامیان ساکت ننشستند؟

 زیرا صدام و حامیان او نمی دانستند که وقتی پای اعتقادات و استقلال

سرزمین ایران در میان باشد، ملت ما ساکت نمی نشیند و با تمام توان ا

یستادگی و مقاومت می کند.

19- با استفاده از نقشه، شهرهای اشغال شده توسط ارتش صدام را در جدول زیر بنویسید. 

پاسخ دانش آموز

نتیجه بحث کلاس

 

 

 

20- اعتماد و اطمینان امام خمینی به عنوان رهبر و راهنمای مردم از کجا

سر چشمه می گرفت؟ امام خمینی به عنوان رهبر و راهنمای مردم با

اعتماد و اطمینانی که از ایمان او به قدرت خداوند سرچشمه می گرفت،

21- امام خمینی (ره) ملت بزرگ ایران را به چه چیزی دعوت کردند؟

 به ایستادگی و نترسیدن از دشمن دعوت نمودند.

22- امام خمینی (ره) در مورد حمله صدام به کشور به ملت ایران چه

فرمودند؟ «من از ملت بزرگ ایران خواهانم که در هر مسئله ای که پیش

می آید، قوی باشند، قدرتمند باشند، متکی به خدای تبارک و تعالی باشند و

از هیچ چیز باک نداشته باشند. ما از آن قدرت های بزرگ نترسیدیم ، این

[ صدام ] که قدرتی ندارد، عراق که چیزی نیست. »

23- خرمشهر مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در طول هشت سال دفاع

مقدس شد.

24- چرا خرمشهر مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در طول هشت سال

دفاع مقدس شد؟ زیرا پیر و جوان خرمشهری و نیز رزمندگانی که از

شهرهای مختلف ایران خود را به آنجا رسانیدند، در مقابل چند لشکر مجهز

به توپ و تانک دشمن برای حفظ این شهر مقاومت کردند.

25- یکی از رزمندگان، نوجوان در زمان حمله به خرمشهر را نام ببرید.

بهنام محمدی بود.

26- بهنام محمدی در زمان حمله عراق به خرمشهر چه کارهایی را انجام

می داد؟ که با وجود سن کم و جثهٔ کوچک، مردانه در مقابل دشمن

ایستادگی کرد.غالباً سرکوچه ها و خیابا نهای فرعی به دیده بانی می

پردازد و بچه ها را از نقاط نفوذ دشمنان مطلع می سازد. علاوه بر این، با

شجاعت، زرنگی، شادابی و حرف های بچگانه به رزمندگان روحیه می

بخشد.

27- بهنام محمدی چگونه به شهادت رسید؟ براثر ترکشی که به قلب

کوچکش اصابت کرده است، به شهادت رسید

28- خرمشهر در چه تاریخی و پس از چند روز به اشغال ارتش صدام در آمد؟

سرانجام در روز چهارم آبان ماه ١٣٥٩ خرمشهر قهرمان که شاهد ایستادگی

و حماسه آفرینی فرزندان رشید ملت ایران بود، پس از ٣٤ روز مقاومت و

پایداری به اشغال ارتش صدام درآمد.

29- پس از سقوط خرمشهر، اشغالگران برروی دیوارهای شهرچه نوشتند؟

« جئنا لنبقی » (آمده ایم تا بمانیم). مطبوعات رژیم صدام نیز به صورت

رسمی اعلام کردند. « محمّره (خرمشهر) سرزمین اجدادی ماست و

نیروهای مسلح عراق آن شهر را برای ابد باز پس گرفتند.»

30- صدام پس از پیروزی در خرمشهر چه ادعای کرد؟ « اگر ایرانی ها بتوانند

خرمشهر را پس بگیرند، من کلید شهر بصره را به آن ها خواهم داد.»

31- به نظر شما ایمان به خدا چه رابطه ای با استقامت و پایداری مردم در برابر دشمنان دارد؟ 

پاسخ دانش اموز

نتیجه بحث کلاس

 

 

 

 

32- دستور شکسته شدن محاصره آبادن را چه کسی صادر کرد؟

 امام خمینی( ره)

 33- محاصره آبادان چگونه درهم شکسته شد؟ با پیام امام خمینی ( ره )

نیروهای رزمندهٔ ارتش و سپاه به همراه رزمندگان بسیجی در مهر ماه ١٣٦٠

در عملیاتی به نام « ثامن الائمه » برخی از مناطق اشغال شده را آزاد

نموده و محاصرهٔ آبادان را درهم شکستند.

34- محاصره آبادان بدست چه کسانی شکسته شد؟

 نیروهای رزمندهٔ ارتش و سپاه به همراه رزمندگان بسیجی

35- محاصره آبادان در چه تاریخی و در چه عملیاتی شکسته شد؟

در مهر ماه ١٣٦٠ درعملیاتی به نام « ثامن الائمه »

36- افزایش خودباوری و اعتماد به نفس فرماندهان و رزمندگان در عملیات

ثامن الائمه باعث چه چیزی شد؟ باعث شد تا نیروهای رزمنده با ایمان و

توکل بر خدا در چند عملیات متوالی، بخش های دیگری از مناطق اشغال

شدهٔ کشورمان را از متجاوزان پس بگیرند.

37- اعتراف دشمنان را پس ازعملیات های متوالی رزمندگان بنویسید.

دشمنان اعتراف کردند که متجاوزان در مقابل ایمان و جهاد رزمندگان توان

مقاومت ندارند. یک نیروی عجیب و غریب نظامی از سربازان حرفه ای،

روحانیان، شبه نظامیان محلی و بچه های مدرسه ای ١٣ ساله که همگی

با یک التهاب اسلامی شدید به یکدیگر متصل می شوند، بن بست طولانی

جنگ خلیج فارس را با تارومار کردن نیروهای سنگر گرفته عراقی شکستند.

38- آزاد سازی خرمشهر از چه تاریخی و با چه عملیاتی آغاز شد؟ عملیات

بیت المقدس به منظور آزادسازی خرمشهر در تاریخ 10/2/1361 آغاز شد.

39- آزاد سازی خرمشهر در چند مرحله و چند روز طول کشید؟ آزاد سازی

خرمشهر در چهار مرحله که جمعاً ٢٣ روز طول

40- متجاوزان در مقابل ایمان و ارادهٔ رزمندگان اسلام توان مقاومت خود را

از دست دادند.

41- ارتش صدام با دادن تلفات زیاد و به اسارت درآمدن بیش از ١٨٠٠٠ نفر

از نیروهایش درهم شکست.

42- خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد؟ در تاریخ سوم خرداد ماه سال ١٣٦١

خرمشهر قهرمان آزاد شد

43- پس ازآزاد سازی خرمشهرپرچم ایران در کجا به اهتزاز در آمد؟ پرچم

مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز گلدسته های مسجد جامع خرمشهر

به اهتزاز درآمد.

44- چرا امام خمینی (ره) پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام

فرمود: « خرمشهر را خدا آزاد کرد. »

پاسخ دانش آموز

نتیجه بحث کلاس

 

 

 

45- چند مورد از عملیات های مهم که موجب اآزاد سازی مناطق مختلف

کشور شده را نام ببرید.

١- عملیات خیبر

٢- عملیات بدر

٣- عملیات کربلای ١

٤- عملیات کربلای ٥

۴۶- درعملیات خیبر چه مناطقی از کشور آزاد شد؟ در این عملیات جزیره

مجنون به مساحت ١٦٠ کیلومتر مربع آزاد شد.

47- در عملیات بدر چه مناطقی از کشور آزاد شد؟ در این عملیات بخش

وسیعی از مناطق مهم و نفت خیز هورالهویزه و چندین روستای منطقه آزاد

شد.

48- درعملیات کربلای ١ چه شهری از متجاوزین پس گرفته شد؟ درعملیات

کربلای یک شهر مرزی مهران از متجاوزین پس گرفته شد.

49- عملیات کربلای 5 در چه منطقه ای وبه مد تی طول کشید و چه

چیزهای از متجاوزین از بین رفت؟ در عملیات کربلای ٥ که در منطقه

شلمچه انجام شد و ٤٥ روز طول کشید، ماشین جنگی دشمن منهدم شد

و تعداد زیادی از نیروهای متجاوزین از بین رفتند.

50- قطعنامه ٥٩٨ شورای امنیت سازمان ملل متحد در چه تاریخی از سوی

ایران پذیرفته شد؟ در مرداد ماه سال ١٣٦٧ با پذیرش قطعنامه توسط ایران

و عراق، جنگ هشت ساله به پایان رسید.

51- چرا در جنگ 8 ساله خود را پیروز میدان جنگ می دانیم؟

زیرا: ١- مهم ترین هدف دشمنان از تحمیل جنگ هشت ساله، ساقط کردن

نظام جمهوری اسلامی ایران بود که با دفاع قهرمانانۀ مردم میهن، به این

هدف نرسیدند.

٢- هدف دشمنان از تجاوز به ایران، جداکردن خوزستان از میهن عزیز ما بود

که با ایثارگری ها رزمندگان، موفق به این عمل نشدند.

٣- هدف دشمنان ما لغو قرارداد ١٩٧٥ الجزایر ١ و از بین بردن حقّ حاکمیت

ایران بر اروند رود بود که با مقاومت و پایداری ملت ما این هدف هم تحقق

پیدا نکرد.

٤- ما در این جنگ اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک میهن مان در اشغال

متجاوزان باقی بماند.

52- مهم ترین هدف دشمن از تحمیل جنگ هشت ساله علیه ایران چه ب

ود؟ ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود که با دفاع قهرمانانۀ

مردم میهن، به این هدف نرسیدند.

53- عوامل دفاع و پایداری ملت ایران باعث شد که هیچ یک از اهداف

دشمنان تحقق پیدا نکند.

54- دردوران دفاع از کشور مردمی که توان حضوردر جنگ را نداشتند

چگونه از رزمندگان حمایت می کردند؟ با ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی

و پشتیبانی های معنوی، فرزندان این آب و خاک را یاری و حمایت کردند.

55- چرا زن و مرد و پیر و جوان ملت ایران در دفاع از کشور در کنارهم

بودند؟ تا پرچم سه رنگ میهن عزیز ما همچنان همراه با سرود جمهوری ا

سلامی ایران به اهتزاز درآید.

56- ما مردم ایران دوران هشت ساله جنگ تحمیلی را « دفاع مقدس » می دانیم.

57- چرا ما دوران هشت ساله جنگ تحمیلی را دفاع مقدس می دانیم؟

١- هشت سال دفاع ما برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود.

٢- استقامت ما در برابر ظالمین، اطاعت از فرمان خداوند برای دفع فتنه

بیگانگان بود.

٣- هشت سال مقاومت ما به منظور حفظ دین، قرآن و انقلاب اسلامی

بود.

٤- هشت سال ایستادگی ما برای دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و

امنیت بود.

58- دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس به چند دسته تقسیم می

شوند؟ دستاوردهای داخلی و بین المللی

59- دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید.

1- اعتماد به نفس و خودباوری

٢- تولد تفکر بسیجی

٣- پیشرفت در صنایع دفاعی کشور

٤- کسب تجارب نظامی

٥- ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

٦- نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن

60- هشت سال دفاع مقدس چگونه باعث اعتماد به نفس و خودباوری در

ایرانیان شده است؟ زیرا درطول دوران دفاع مقدس به امکانات دفاعی نیاز

داشتیم و با توجه به این که غالب کشورها از فروش این امکانات به ایران

خودداری می کردند، به این نتیجه رسیدیم که باید توانمندی های خود را

باور کنیم و با تکیه بر ایمان و توکل بر خدا و تلاش و کوشش، نیازهای جنگ

را برطرف و از میهن دفاع کنیم.

61- تفکر بسیجی چگونه در ایران متولد شد ؟ تفکر بسیجی در مدرسه

عشق و جهاد امام خمینی به وجود آمد و تربیت شدگان این مدرسه،

زیباترین حماسه های ایثار و شهادت را در دوران دفاع مقدس خلق کردند.

62- جنگ چگونه موجب پیشرفت درصنایع دفاعی کشور شده است؟ جنگ

باعث شد تا بسیاری از نیازهای دفاعی کشور را خودمان تأمین کنیم. و ما

اکنون توان ساخت انواع تجهیزات دفاعی برای کشور، هم چون موشک های

دوربرد را داشته باشیم.

63- تلاش های جوانان مؤمن میهن کشور در جنگ باعث پدید آمدن چه

جمله زیبای شد؟ نیازهای ما باید به دست خودمان برطرف گردد.

64- نیروهای سپاهی و بسیجی کشور درجنگ چه تجارب نظامی را کسب

کردند؟ نیروهای سپاهی و بسیجی کشور در زمان تهاجم صدام، تجربه دفاع

نظامی در مقابل دشمنان را نداشتند اما در طول هشت سال جنگ تحمیلی

با تکیه بر ایمان و تلاش فراوان، رزمندگان توانمندی شدند که بزرگ ترین

عملیات های نظامی را طراحی و اجرا می کردند.

65- ارتشیان ایران در زمان جنگ چه عملیات های را طراحی و اجرا

کردند؟ ارتشیان مؤمن و میهن دوست که تا آن زمان توانمندی و معلومات

نطامی خود را در میدان مبارزه با دشمن تجربه نکرده بودند در طول دوران

دفاع مقدس توانستند سخت ترین عملیات های زمینی، دریایی و هوایی را

در میدان های دفاع از میهن طراحی و تجربه کنند و از آن سربلند بیرون آیند.

66- جنگ، ظاهری زشت و ترسناک دارد.

67- رزمندگان ایثارگر ما در طول هشت سال مقاومت و پایداری، چه صحنه

های زیبایی پدید آوردند؟ آن ها میدان مرگ را به صحنهٔ دعا و نیایش با

پروردگار خود تبدیل کردند. دلیرمردان از قدرت دین درجهت تقویت ایمانشان

برای دفاع از وطن استفاده کردند و به جهانیان ثابت نمودند که با سربند

« یا زهراء » ، « یا حسین » و با شعار « الله اکبر » می توان در مقابل هر

متجاوزی ایستادگی کرد.

68- دلیرمردان از قدرت دین در جهت تقویت ایمانشان برای دفاع از وطن

استفاده کردند.

69- رزمندگان ایثارگر چگونه به جهانیان ثابت نمودند که می توان در مقابل

هر متجاوزی ایستادگی کرد؟ با سربند « یا زهراء » ، « یا حسین » و با

شعار « الله اکبر» می توان در مقابل هر متجاوزی ایستادگی کرد.

70- نقش آفرینی مساجد را در دفاع از میهن بنویسید. در دوران هشت

سال دفاع، مساجد پایگاه بزرگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اعزام

نیروهای بسیجی، جمع آوری کمک های مردمی و … برای کمک به

مدافعان میهن بودند.

71- مساجد از ابتدای ظهور اسلام در نشر معارف اسلامی نقش تعیین

کننده ای داشته اند.

72- در جنگ چه زیان هایی بر کشور وارد شد که مهین از اشغال تجاوزگران

پاک گردید؟ زیان های اقتصادی و سرمایه های معنوی فراوانی را از دست

داده شد.

73- در دوران جنگ تحمیلی چند نفراز رزمندگان مقاوم به شهادت رسیدند تا

استقلال میهن اسلامی حفظ شود؟ بیش از ١٨٨٠٠٠ نفر

74- دردوران جنگ چند نفر از جان برکفان میهن به درجه جانبازی رسیدند؟

بیش از ٤٠٠٠٠٠ نفر از تا ارزش های به دست آمده از انقلاب اسلامی

استمرار یابد.

75- در دوران دفاع مقدس چند نفراز مدافعان با ایمان سرزمین اسلامی

ایران به اسارت ارتش صدام درآمدند؟ بیش از ٤٢٠٠٠ نفر که با مقاومت

جانانه خود در دوران اسارت، کشور و ملت ما را سربلند نمودند

 76- ما چگونه می توانیم قدردان خون شهدا و ایثارگری جانبازان و آزادگان

میهن خود باشیم؟


پاسخ دانش آموز

نتیجه بحث کلاس

 

 

 

نوع مطلب : دفاعی سوم راهنمایی، 
برچسب ها : دفاعی سوم راهنمایی،
لینک های مرتبط :
جمعه 24 شهریور 1396 06:49 ق.ظ
Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's webpage link on your page at suitable place and other person will also do same
in support of you.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:12 ق.ظ
It's going to be finish of mine day, but before finish I am reading this wonderful paragraph to improve my experience.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic