شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
دوشنبه 25 آذر 1392 :: شفیعی

درس ششم

مردان مبارز

1- درطول تاریخ بشر، انسان های موحد نسبت به اعتقادات خود

چگونه بودند؟ تعدادی ازانسان های موحد به دلیل شرایط حاکم بر

جامعه خود، یکتاپرستی خویش را به کلی پنهان می کردند و

تعدادی نیز، که معمولاً در اقلیت بودند، سعی می کردند تا پرستش

خدای یگانه را در میان خویشان و اطرافیان خود تبلیغ نمایند. آن ها

برای تبلیغ اعتقاداتشان گاهی جان خود را نیز ایثار می کردند اما

حاضر نبودند از اعتقادات خود دست بردارند.

2- ظهور حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام را آغازگر چه چیزی

می دانیم؟ با ظهور حضرت محمد (ص) دوران دیگری از مبارزه با

ظلم و جهل و بت پرستی و تبلیغ پرستش خداوند یکتا آغاز شد.


3- چند نفر از یاران پیامبر را بیش تر یاری می کردند را نام ببرید؟

سلمان، عمار یاسر، ابوذر و مقداد اینان جزء اصحاب رسول اللّٰه

بودند

4- در بین چهار یار ارزشمند وبا وفای پیامبر،کدام یک برای ایرانیان

دارای جایگاه ویژه ای است؟ سلمان فارسی

5- سلمان فارسی کیست ؟ سلمان فارسی یکی از آن مردان

مؤمن و مبارزی است که از دوران نوجوانی همواره تشنه حقیقت

و به دنبال گوهر هدایت بود تا به ساحل سعادت و رستگاری برسد.

6- سلمان فارسی برای رسیدن به هدف خود چه کرد؟

او سال های زیاد از عمرش را برای رسیدن به حقیقت و سعادت

سپری کرد. رنج سفر، دوری از وطن و خویشاوندان، تحمل بردگی

و سختی های زندگی، بهای سنگینی بود که این بزرگ مرد برای

رسیدن به گمشده اش پرداخت تا سرانجام به مقصود رسید.

7- به سوالات زیر پاسخ دهید:

- محل تولد سلمان فارسی ؟ در ناحیه « جی » اصفهان متولد

شد.

- نام دیگر سلمان فارسی ؟ نام دیگر او روزبه بود.

- آیین خانواده او ؟ او در خانواده ای با آیین زردشتی بزرگ شد.

8- روح پاک و پرسشگر روزبه او را به سمت آیین مسیحیت

سوق داد.

9- چرا روزبه (سلمان فارسی ) توسط پدرش در خانه زندانی شد؟

زیرا روزبه (سلمان فارسی ) به سمت آیین مسیحیت رفت. به

همین جهت، پدرش که از صاحب منصبان دین زردشت بود از این

تصمیم فرزند به شدت خشمگین شد و روزبه را در خانه زندانی

کرد.

10- روزبه (سلمان فارسی) چگونه از مبعوث شدن پیامبر اسلام

مطلع شد؟ زمانی که از یک راهب مسیحی شنید به زودی پیامبری

درسرزمین حجاز مبعوث می شود.

11- کاروانیان در بین راه روزبه را به مردی یهودی فروختند.

12- روزبه چگونه به یثرب ( مدینة النّبی ) آمد؟ وقتی که مرد

یهودی روزبه را به یکی دیگر از هم کیشان خود در نزدیکی یثرب،

که در آن زمان مدینة النّبی نام گرفته بود، فروخت. به یثرب آمد.

14- روزبه چگونه از آمدن پیامبر به مدینه مطلع شد؟ پسرعموی

اربابش شنید که پیامبر خاتم به مدینه آمده است.

15- روزبه، به پیامبر ( ص) درپایان سخنانش چه گفت ؟ گفت ای

رسول خدا « اگرچه من برده ای بیش نیستم و هیچ مال و ثروتی

ندارم اما می خواهم یکی از یاران و اصحاب شما باشم، پس

اسلام را به من عرضه کن !»

16- روزبه چه موقع توسط چه کسی تغییر نام یافت ؟ وقتی اولین

نمازش را پشت سر رسول خدا خواند، پیامبر ) ص( او را سلمان

نامید.

17- سلمان فارسی چه موقع زیباترین احساس تمام عمرش را

تجربه کرد؟ وقتی اولین نمازش را پشت سر رسول خدا خواند.

18- سلمان فارسی چگونه از بردگی آزاد شد؟

حضرت محمد (ص) با کمک اصحابش و با پرداخت مقدار زیادی طلا

و کاشت چهل نهال خرما، خواستهٔ ارباب سلمان را برآورده کرد و او

توسط پیامبر خدا از بند بردگی آزاد شد.

19- سلمان مشاوری امین و یاری فداکار در خدمت اسلام و

رسول گرانقدرش بود.

20- دستورحفر خندق (کانال) در اطراف شهر مدینه را چه کسی

مطرح نمود؟ سلمان فارسی

21- پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) درمورد سلمان چه فرموند؟

سلمان از ما اهل بیت است.

22- سلمان فارسی در پاسخ سوال یکی از مسلمانان مورد اصل

و نَسَبش چه گفت؟ من مسلمانم، بنده ای از بندگان خداوند یکتا،

من گمراه بودم، خدایم با محمد هدایتم نمود، برده بودم خداوند

توسط محمد آزادم کرد. فقیر و بی چیز بودم به دست محمد بی

نیازم کرد.

23- وقتی پیامبر متوجه پاسخ سلمان در مورد اصل و نَسَبش شد،

خطاب به مسلمانان چه فرمود؟ ای قریشیان! نسب افتخارآٰمیز

هرکس دین اوست، مردانگی هر کس خلق و خو و شخصیت

اوست و اصل و ریشٴه هرکس عقل و فهم اوست.

24- سلمان پس از رحلت رسول خدا هم همیشه در کنار امام

علی (ع) بود.

25- اولین حلقه شیعیان امام علی (ع) را چه افرادی تشکیل

دادند؟ سلمان به همراه ابوذر، مقداد و عمار یاسر اولین حلقهٔ

شیعیان امام علی را تشکیل دادند.

26- سلمان چگونه به استانداری مدائن منصوب گردید؟ پس از فتح

ایران، خلیفهٔ دوم با مشورت امام علی (ع) سلمان را به استانداری

مدائن منصوب کرد.

27- حضرت علی(ع) از پیامبر نام سه نفر که بهشت مشتاق آنها

است را سؤال کرد رسول خدا چه پاسخ داد؟ ای علی تو از آنان و

بلکه اولین آن ها هستی، پس از تو سلمان فارسی است که یاور و

پیرو خوبی برای تو خواهد بود و بعد از سلمان، عمار یاسر است که

همواره همراه تو خواهد بود.

28- سلمان فارسی در چه سالی دنیای خاکی را وداع گفت؟ در

سال ٣٥ هجری ، پس از سا لها همراهی با پیامبرو امام علی (ع)

29- سلمان چند سال استاندارمدائن بود؟ سلمان 20سال

استاندار مدائن بود.

30- چه کسی بر پیکر سلمان نماز خواند؟ امام علی (ع) بر پیکر

پاک این یار همیشه همراه پیامبرنماز خواند.

31- مرقد شریف سلمان در کجاست ؟

در مدائن واقع در ٢٠ کیلومتری بغداد و در نزدیک طاق کسری قرار

دارد.

32- مردانی که برای پیشرفت کشور، ترویج فرهنگ اسلامی و

سربلندی مردم تلاش می کردند را بنویسید. روحانیان، عالمان و

دانشمندان، شاعران و نویسندگان، والیان خدمتگزار، مجاهدان و

آزادی خواهان، سربازان میهن و…

33- چند نمونه از بزرگ مردانی که برای آبادانی کشور تلاش

می کردند را نام ببرید. شیخ مرتضی انصاری، میرزای شیرازی،

سیدجمال الدین اسدآبادی، حکیم فردوسی طوسی، سعدی

شیرازی، ستارخان، باقرخان، رئیس علی دلواری، امیرکبیر،

میرزاکوچک خان جنگلی، و …

34- هدف از تلاش همه ی بزرگ مردان تاریخ ایران اسلامی چه

بوده است؟ همگی برای آبادانی و سرافرازی میهن، گسترش دین

و عدالت، رهایی کشور از مستبدان داخلی و استقلال ایران در

مقابل نفوذ و دخالت بیگانگان تلاش فراوان نموده اند.

35- در دوران معاصرهدف انسان های آزاده ای چه بوده است؟

تا در مقابل دین ستیزی و ظلم و ستم حاکمان پهلوی ایستادگی

کنند.

36- مردان بزرگ چه مشکلاتی را درحفظ انقلاب و اسلام تحمل

کردند؟ آن ها رنج و سختی دوران مبارزه، زندان، شکنجه و شهادت

در راه خدا را انتخاب کردند تا ثابت کنند که دین خواهی مردم و

حفظ استقلال ایران اسلامی چراغ روشنی است که هرگز

خاموش نخواهد شد.

37- چند نمونه از مردان مومن و مبارزمیهن اسلامی را نام ببرید.

شهید مدرس، شهید نواب صفوی، شهید سیدعلی اندرزگو، شهید

رجایی و … از این دسته مردان مؤمن و مبارز میهن ما هستند.

38- به سوالات زیر پاسخ دهید:

- مهدی باکری درچه سالی و در کجا متولد شد؟ در سال ١٣٣٣ در

میاندوآب پسری دیده به جهان گشود

- مهدی باکری درچه سالی ودر چه رشته ای و در کجا فارغ

التحصیل شد؟ درسال ١٣٥١ با دیپلم ریاضی دورهٔ دبیرستان را در

ارومیه به اتمام رساند.

- مهدی باکری درچه سالی و در چه رشته ای وارد دانشگاه شد؟

درسال ١٣٥٦ از دانشگاه تبریز در رشتهٔ مهندسی مکانیک فارغ

التحصیل شد.

39- برادر بزرگ تر مهدی، به نام علی باکری، در سالی به شهادت

رسید؟ در سال ١٣٥٣ به علت مبارزات سیاسی با رژیم شاه توسط

ساواک به شهادت رسید.

40- برادر کوچک تر مهدی باکری در چه عملیاتی و درچه تاریخی به

شهادت رسید؟ در اسفند سال ١٣٦٢ ، در عملیات خیبر، برادر

کوچک تر مهدی باکری، به نام حمید، که معاون او در لشکر عاشورا

بود به شهادت رسید.

41- شهادت مهذی باکری شامل چند مرحله می باشد؟ تیرخورد،

آر.پی.جی خورد، آتش گرفت، غرق شد و جنازه اش به دست

خانواده اش نرسید.

42- مهدی باکری در چه تاریخی به شهادت رسید؟

در روز ٢٥ اسفند ١٣٦٣ در حالی که جسم پاکش در اعماق آب ها

فرو می رفت، روح بزرگش به شهدای کربلا پیوست.

43- شهید عباس بابایی ذر چه تاریخی و در کجا متولد شد؟ در آذر

ماه سال ١٣٢٩ در قزوین به دنیا آمد.

44- شهید عباس باتبایی در چه رشته ای و درکجا تحصیل کرد؟ در

رشته خلبانی و در سال ١٣٤٨ به آمریکا اعزام شد.

45- شهید عباس بابایی در مورد نرفتن به مکه چه گفتن؟ مکۀ من

این مرز و بوم است. مکۀ من آب های گرم خلیج فارس و کشتی

هایی است که باید سالم از آن عبور کنند.

46-شهید عباس بابایی در چه تاریخی به شهادت رسید؟

جمعه ١٥ مرداد ماه سال ١٣٦٦ تبریز، پایگاه دوم شکاری،

ساعت ٨:٣٠ صبح عید قربان

47- شهید عباس بابایی در پاسخ سرهنگ نادری در مورد روز عید

قربان چه گفتند؟ شهید عباس بابایی با صدایی آرام گفت: عید

قربان روز بزرگی است. روزی است که اسماعیل به مَسلَخ

( قتلگاه) عشق رفت.

نوع مطلب : دفاعی سوم راهنمایی، 
برچسب ها : دفاعی سوم راهنمایی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:42 ب.ظ
Hello, after reading this awesome paragraph i am as
well delighted to share my knowledge here with mates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic