شاگرد اول در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم. تارنگار های دیگر من : باران :(متن های ادبی) http://baran7878.persianblog.ir/ منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی ) http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/ #تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد # از همراهی شما سپاس گزاریم. http://baran7878.mihanblog.com 2020-03-29T05:16:08+01:00 text/html 2019-12-20T19:04:03+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی بنام خدا http://baran7878.mihanblog.com/post/222 <font size="7" color="#3333ff">با سلام خدمت همراهان همیشگی</font> text/html 2017-08-15T17:50:44+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی ff http://baran7878.mihanblog.com/post/221 <img hspace="NaN" border="NaN" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/380/1139402/Hydrangeas.jpg" alt=""> text/html 2016-08-02T06:19:46+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی تمام آن چه برای جبر و احتمال لازم دارید ! http://baran7878.mihanblog.com/post/220 <div style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8262131876/C258_2.pdf.html" target="_blank" title="دانلود"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 255);">کتاب درسی</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8262132050/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84.PDF.html" target="_blank" title="دانلود"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 255);">دفتر تمرین&nbsp;</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8262131742/Jabr_Halmasael.pdf.html" target="_blank" title="دانلود"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 255);">حل المسایل&nbsp;</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 255);">نمونه سوال&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><table border="0" style="border-collapse: collapse; width: 484px;"><tbody><tr style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; color: rgb(44, 43, 43); font-size: 12px; line-height: 18px; background: rgb(251, 251, 251);"><td style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px;"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><strong><strong>سوالات و پاسخنامه جبر و احتمال –&nbsp;</strong></strong><strong>خرداد ماه</strong>&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma;">۱۳۹۵</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/soal/hamahang/jabr/jabr-9503.zip" style="color: rgb(23, 114, 175); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">لینک دانلود</span></strong></span></a></td><td style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; text-align: center;"><a href="http://dl2.riazisara.ir/download/soal/hamahang/jabr/jabr-9503.zip" style="color: rgb(23, 114, 175); text-decoration: none;"><strong><span style="font-family: Tahoma;">لینک کمکی</span></strong></a></td></tr><tr style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; color: rgb(44, 43, 43); font-size: 12px; line-height: 18px; background: rgb(251, 251, 251);"><td style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px;"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><strong><strong>سوالات و پاسخنامه جبر و احتمال –&nbsp;</strong></strong>دی ماه ۱۳۹</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma;">۴</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/soal/hamahang/jabr/jabr-9410.zip" style="color: rgb(23, 114, 175); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">لینک دانلود</span></strong></span></a></td><td style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; text-align: center;"><a href="http://dl2.riazisara.ir/download/soal/hamahang/jabr/jabr-9410.zip" style="color: rgb(23, 114, 175); text-decoration: none;"><strong><span style="font-family: Tahoma;">لینک کمکی</span></strong></a></td></tr><tr style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; color: rgb(44, 43, 43); font-size: 12px; line-height: 18px; background: rgb(251, 251, 251);"><td style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px;"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><strong><strong>سوالات و پاسخنامه جبر و احتمال –&nbsp;</strong></strong>شهریور ماه ۱۳۹</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma;">۴</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/soal/hamahang/jabr/jabr-9406.zip" style="color: rgb(23, 114, 175); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">لینک دانلود</span></strong></span></a></td><td style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; text-align: center;"><a href="http://dl2.riazisara.ir/download/soal/hamahang/jabr/jabr-9406.zip" style="color: rgb(23, 114, 175); text-decoration: none;"><strong><span style="font-family: Tahoma;">لینک کمکی</span></strong></a></td></tr><tr style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 2px 5px; color: rgb(44, 43, 43); font-size: 12px; line-height: 18px; background: rgb(251, 251, 251);"></tr></tbody></table></div><div><font size="3">با تشکر از :</font></div><div><font size="3">ریاضی سرا&nbsp;</font></div><div><font size="3">پایگاه چاپ و توزیع کتاب درسی</font></div><div><font size="3">آقایان:محمد حسین مصلحی و فرامرز سپهری&nbsp;</font></div> text/html 2016-04-11T15:03:49+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی خودآزمایی های ادبیات دوم دبیرستان http://baran7878.mihanblog.com/post/219 <div>خودآزمایی درس اول ص5</div><div>&nbsp; &nbsp; 1- &nbsp;ای کریمی که بخشنده ی عطایی وای حکیمی که پوشنده ی خطایی .</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; -در دل های ما جز تخم محبت مکار وبرتن وجان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار .</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- به نام آن خدایی که نام او راحت روح است وپیغام او مفتاح وفتوح است .</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp;سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است وذکر او مرهم دل مجروح است .</div><div>2- &nbsp; &nbsp; &nbsp; اعمال انسان ، تلمیح دارد به حدیث «الدنیا مزرعه الاخره»</div><div>3- &nbsp; &nbsp; اشاره دارد به ضربت خوردن حضرت علی (ع) وبه شهادت رسیدن ایشان به دست عبدالرحمن بن ملجم مرادی وحضرت علی (ع) به امام حسن (ع) دستور داد که با او مدارا کنند .</div><div>4- &nbsp; &nbsp; &nbsp;بیت هشتم (( نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت &nbsp; &nbsp; &nbsp;متحیّرم چه نامم شه مُلک لافتی را ))</div><div>5- &nbsp; &nbsp;منظور از پیام آشنا در بیت حافظ(( معشوق وخدا )) وآشنا «عاشق وخود حافظ » است . ولی در این شعر که شهریار آن را از حافظ تضمین کرده است منظور از پیام آشنا «حضرت علی(ع) »و آشنا «خود شهریار» می باشد .</div><div>6- &nbsp; &nbsp; &nbsp;الف: هرکاری که با نام خدا آغازنشود ، ابتر است. اشاره دارد به حدیث «کُلُّ امرٍذی بالٍ</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;لَم یَبدأُ فیه بِبِسمِ الله فَهُوَ ابتر</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ب : در درس ناله ی مرغ اسیر ومرغ گرفتارسال اول :</div><div>&nbsp; &nbsp; 7-آن کسی راکه دراین ملک سلیمان کردیم</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ملت امروزیقین کرد که اواهریمن است&nbsp;</div><div>&nbsp;به یکی از داستان های حضرت سلیمان اشاره دارد .&nbsp;</div><div>ج )بیستون برسرراهست مبادازشیرین &nbsp; &nbsp; &nbsp;خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;( به داستان شیرین و فرهاد اشاره دارد)</div><div>&nbsp;</div><div>7- &nbsp; &nbsp; &nbsp; الهی یکتای بی همتایی ، قیوم توانایی ، برهمه چیز بینایی، درهمه حال دانایی ، ازعیب مصفایی ،ازشرک مبرایی ،اصل هردوایی ،داروی دلهایی.</div><div>الهی ازما هرکه را بینی معیوب بینی ،هر کرداربینی همه با تقصیر بینی ،بااین همه باران رحمت تو باز نایستد و جز گل کرم نروید .</div><div>الهی غافلانیم نه کافرانیم ، &nbsp;صمدا به برکت نواختگان حضرت تو وبه برکت گداختگان هیبت تو ،الهی به برکت متحیران جلال تو و به برکت مقهوران قهرتو که ما را به صحرای هدایت آری واز این وحشت آباد(دنیا ) به روضه اقدس رسانی . &nbsp;</div><div>(از کتاب مجموعه مناجاتهای خواجه عبدا..انصاری) &nbsp;ص:22، 21، 75</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بهنام راد – بهار 86</div> text/html 2016-03-03T06:55:05+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی چه قدر به عید مونده ! http://baran7878.mihanblog.com/post/217 <div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div><font size="5">با کلیک بر رو ی&nbsp;<a href="http://www.taghvim.com/norooz.html" target="_blank" title="بازکردن" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">این لینک</a>&nbsp;می تونید<br>ثانیه های مونده با عید رو لحظه شماری کنید !</font><br></div><div><img data-bm="170" src="http://www.hamisheonline.com/wp-content/uploads/2012/03/newyear.jpg" class="mainImage" height="265" width="265" style="max-width: 360px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></div></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><br><br></blogextendedpost> text/html 2016-02-17T14:39:29+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی دانلود پاورپوینت عربی 2 درس هفتم http://baran7878.mihanblog.com/post/216 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.ppt.ir/Download.aspx/d55030a5-ec03-4174-9599-bb2d3e019a5d" target="_blank" title="دانلود "><font size="6">دانلود</font></a><font size="6">&nbsp;پاورپوینت عربی 2 درس هفتم&nbsp;</font></div> text/html 2016-02-17T14:36:45+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی دانلود پاورپوینت درس پانزدهم ادبیات 2 http://baran7878.mihanblog.com/post/215 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.ppt.ir/Download.aspx/deb87254-dc37-40e7-a084-961ddcd23e16" target="_blank" title="دانلود "><font size="5">دانلود</font></a><font size="6">پاورپوینت درس پانزدهم ادبیات 2</font></div><div><img src="http://www.ppt.ir/PPT/prevs/deb87254-dc37-40e7-a084-961ddcd23e16/1"></div> text/html 2015-12-27T02:08:09+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی نمونه سوال ادبیات 2 دیماه http://baran7878.mihanblog.com/post/214 <p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>الف&nbsp;</b><b>)&nbsp;<u>معنی شعر ونثر&nbsp;&nbsp; 6نمره</u></b><b><u></u></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>ابیات و عبارات زیر را به نثر روان برگردانید:</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>1- همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به پیــام آشنـــــایی بنوازد آشنــــــا را</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>2- چو ســوفارش آمــد به پهنــــــای گــــوش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز شاخ گـــــو زنان بر آمد خــروش</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>3- تو قلــب ســپه را بــــه آیــــــین بـــــدار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من اکنـــون پیــــاده کـنــم کـــارزار</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>4- یکی از حضار که کباده ی شعر و ادب می کشید چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته و جبهه شاعر را بوسید.</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>5- با عشق خود چه کنیم / در حالی که چشمها و دهانمان /پر از خاک و شبنم یخ زده است.</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>6-او تک و تنها می آید سی میدان و فکری است .</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>7- ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری.</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>8- چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو علی که می تواند که به سر برد وفا را</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>9-سلام او در وقت صباح مومنان را صبوح است .</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>ب</b><b>)<u>معنی لغت 2نمره</u></b><b><u></u></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>واژگان مشخص شده را معنی کنید.</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>1- از او خواست&nbsp;<u>دستوری&nbsp;</u>اما ندید&nbsp;&nbsp; 2- مهمان ها سخت در&nbsp;<u>محظور</u>&nbsp;گیر کرده بودند.</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>3- قدری برای بجا آمدن احوال و تسکین&nbsp;<u>غلیان</u>&nbsp;درونی در حیاط قدم زدم</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>4- آن را در&nbsp;<u>کروج</u>&nbsp;پیدا کردم&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5-زن های خوشه چین دو تا&nbsp;<u>جوال</u>&nbsp;با خود می آورند</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>6- ماه&nbsp;<u>ایارش</u>&nbsp;آواز ماست&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7- چند&nbsp;<u>خلنگ</u>&nbsp;خشک به دست باد رانده می شدند</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>8- باید برای ته مانده ی&nbsp;<u>چپاول</u>&nbsp;مادام سوفیا فکری می کرد.</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>ج)</b><b><u>سبک شناسی و تاریخ ادبیات 3نمره</u></b><b></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>1- نام شعری سید محمد حسین بهجت تبریزی چیست ؟ یکی از آثار او را نام ببرید.</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>2- خاوران نامه چه نوع حماسه ای است و اثر کیست؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>3- نام دو تن از فیلم نامه نویسان&nbsp; مشهور&nbsp; ایرانی را بنویسید .</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>4- از میان رمان گونه های آمیخته به انتقاد تند و گاه طنز آلود دوره ی مشروطه دو مورد نام ببرید.</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>5- وجه شبه عبارت&nbsp; تشبیهی این مصراع را بدست آورید: «همه رز مگه کوه فولاد گشت»</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>6- نمونه ای واج آرایی بنویسید.</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;&nbsp;</b><b><u>د)درک مطلب 4نمره</u></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>1- با توجه به متن پاسخ دهید:</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>ناتانیل من شوق را به تو خواهم آموخت ،اعمال ما به ما وابسته است&nbsp; همچنان که درخشندگی به فسفر،</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>درست است که اعمال ما مارا می سوزاند ولی تا بندگی ما از همین است ،اگر روح ما ارزش چیزی را داشته</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>دلیل بر آن است که سخت تر از دیگران سوخته است .</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>الف ) به نظر نویسنده تا بندگی ما به واسطه چیست ؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>ب ) روح انسان چگونه به مراتب عالی ارزشمندی می رسد ؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>ج) نمونه ای تشبیه در عبارت فوق بیابید .</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>2- مفهوم کنایی « تازنده بود دست بیخ گلویش گذاشتید » چیست ؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>3- در این عبارت « سرزمین ما زمرد است » چرا شاعر سر زمینش را به زمرد تشبیه می کند ؟2دلیل ذکر کنید</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>4- مفهوم کنایی این عبارت را بنویسید « این گره به دست خو دت گشوده خواهد شد » .</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>5- با توجه به این بیت « کشانی بدو گفت با توسلیح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نبینم همی جز فسوس ومزیح »</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;واژه های سلیح ومزیح چه نوع کلمه هایی هستند ؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>6-در عبارت « بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار » منظور از کشته ها چیست ؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b><u>خود آزمایی 4 نمره</u></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b><u>&nbsp;</u></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>1-محوری ترین پیام درس کباب غاز چیست ؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>2- این عبارت ها را معنی کنید : « جلو کسی در آمدن / چند مرده حلاج بودن&nbsp; »</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>3- با توجه به داستان گیله مرد ،شخصیت محمد ولی نماد چه انسان هایی است ؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>4- در عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید » خوشه چین ها چه کسانی هستند ؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>5- نام نویسندگان این آثار را بنویسید&nbsp; : 1- چمدان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2- قلب مغرب</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>6- زیتون نماد چیست و نشانه کدام کشور است ؟</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>7-مشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه کیست ؟ اثری از او نام ببرید .</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>8- هدیه سال نو یک داستان کوتاه است ، با توجه به آن ، دو مورد از ویژگی های داستان کوتاه را بنویسید .</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>شعر حفظی 1 نمره</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>کامل کنید :</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>آن قصر که جمشید&nbsp;&nbsp; ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آهو بچه کرد و&nbsp; ... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آرام گرفت</b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"><b>ما به فلک بوده ایم...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بوده ایم /&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باز همان جا ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهر ماست</b></p> text/html 2015-12-25T16:04:33+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی دانلود پاورپوینت علت بی نشاطی در نماز http://baran7878.mihanblog.com/post/213 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.ppt.ir/Download.aspx/14062d3a-17ab-4ce4-8c12-f3b70edc4f89" target="_blank" title="دانلود "><font size="5">برای دانلود کلیک کنید&nbsp;</font></a></div> text/html 2015-12-25T15:58:17+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی دانلود پاورپوینت جغرافیا ی عمومی درس هشتم http://baran7878.mihanblog.com/post/212 <div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8229834526/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7.xml.html" target="_blank" title="دانلود "><font color="#c0c0c0" size="4">برای دانلود کلیک کنید</font>&nbsp;</a></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.ppt.ir/PPT/prevs/2d7fb6da-9811-429d-a941-41a576d77bf5/1"></div> text/html 2015-12-25T15:44:52+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی دانلود جزوه ی ادبیات 2 نوبت اول http://baran7878.mihanblog.com/post/211 <div style="text-align: center;"><font color="#66cccc" size="5">جزوه ی ادبیات 2 نوبت اول تا پایان درس 11&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><font size="5"><a href="http://s3.picofile.com/file/8229833142/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_2_%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="دانلود ">برای دانلود کلیک کنید</a><font color="#33ffff">&nbsp;</font></font></span></div> text/html 2015-08-14T14:42:26+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی چرا سرانه ی مطالعه در ایران پایین است ؟ http://baran7878.mihanblog.com/post/209 <p style="color: rgb(1, 1, 1); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;">کی از ویژگی های جامعه ایرانی که واجد نتایج منفی در عرصه های فردی و جمعی است، میزان بسیار پایین مطالعه است. به واقع جامعه ی ایران را می توان جامعه ی بی مطالعه نام نهاد. جامعه ای که با کتاب قهر است . مردمی که ترجیح می دهند به جای خواندن، بشنوند.&nbsp;<br><br>رئیس سازمان کتابخانه ملی ایران، در اردیبهشت 87 گفته است: هر شهروند ایرانی در شبانه‌روز تنها دو دقیقه از وقت خود را به خواندن کتاب اختصاص می‌دهد که این میزان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته همانند ژاپن و یا انگلیس که سرانه مطالعه در حدود 90 دقیقه در روز است و یا در مقایسه با کشورهای در حال توسعه ای همانند ترکیه یا مالزی که این عدد نزدیک به 55 دقیقه در روز است، یک فاجعه است. آری، سرانه مطالعه در ایران چیزی در حد فاجعه است ! جامعه ی ایرانی با کتاب و خط قهر است ، این را آمارهای تایید شده و نشده گواهی می دهند. سهم هر ایرانی را از مطالعه از 3 تا 30 دقیقه برشمرده اند. مطالعه و نشر ، شرایط ناگوار و دل آزاری دارد ، این را از شمارگان کتاب می توان فهمید. کتاب هایی با هزار ، دوهزار و در نهایت سه هزار شمارگان، وضعیت نگران کننده ای را نشان می دهند. همین کتاب هایی که با شمارگان اندک چاپ می شوند ، سال ها طول می کشد تا به فروش برسند.. از این که بگذریم ، آیا کتاب های فروش رفته ، مطالعه می شوند؟&nbsp;<br><br></p> text/html 2015-07-07T12:48:44+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی شب های قدر و ایام سوگواری http://baran7878.mihanblog.com/post/208 <div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUGMLVB5nZ9-K8O96XQZKHVfOfCfYmTo-qbjT4rS6BdBN8OYfL" alt="نتیجه تصویری برای شب های قدر"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">&nbsp;</span></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">ما غیر علی در دو جهان یار نداریم</span></div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.3999996185303px;">غیر از اسدالله مددکار نداریم</span></div></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.3999996185303px;">تا مهر علی در دل ما جایگزین شد</span></div></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.3999996185303px;">با خوب و بد خلق خدا کار نداریم</span></div></span></div> text/html 2015-06-16T06:01:38+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی نمونه سوالات مطالعات اول دبیرستان درس به درس http://baran7878.mihanblog.com/post/207 <p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" green;="" font-size:="" 12pt"="">سوالات امتحانی درس اول:</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" font-size:="" 12pt"=""></span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">1-انواع شناخت جامعه را نام ببرید:</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" font-size:="" 12pt"=""></span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">2- شناخت علمی را تعریف کنید با ذکر مثال.</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">3- کدام یک از موارد زیر نشان&nbsp; دهنده</span>&nbsp;<span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">‎</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">ی «شناخت علمی» وکدام یک نشان دهنده</span>&nbsp;<span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">‎</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">ی «شناخت&nbsp; حاصل از زندگی» است؟ الف) سوزاننده بودن آتش</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" font-size:="" 12pt"=""></span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">ب) علل افزایش اعتیاد</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" font-size:="" 12pt"=""></span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">ج) دلایل مهاجرت از روستا به شهر</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" font-size:="" 12pt"=""></span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">4- شناختی که همه به سطحی از آن می رسند عبارتست از شناخت:</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">الف) غیرعلمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) علمی</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">ج) شناخت حاصل از زندگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) جواب</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">‎</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">های الف و ج</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">5- دوره</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">‎</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">ی نوجوانی را از نظر نیازهای اجتماعی با دوره</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">‎</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">ی کودکی مقایسه کنید.</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">6-&nbsp; درستی و نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">هر فرد تجربه‌ی بیشتری&nbsp; داشته باشد یا از اطلاعات دیگران بیشتر استفاده کند دامنه این شناخت گسترده خواهد شد این نوع شناخت از محیط اجتماعی را شناخت علمی می نامیم.</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">7- ازمیان گزینه</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">‎</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">های زیر،مناسب</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">‎</span><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">ترین گزینه را انتخاب کنید.</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">عالم اجتماعی با بررسی آمار خودکشی در کشورها و دوره های مختلف به این نتیجه می رسدکه میزان خودکشی در شرایط ..................... افزایش می یابد.</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">الف) رفاه اقتصادی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) فقر و گرسنگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) جنگ و آشوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) انفجار جمعیت</span></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="">8- نتایج شناخت نادرست از محیط اجتماعی را توضیح دهید و یک مثال نیز بنویسید.</span></p><p class=" " style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" arial",="" "sans-serif";="" color:="" black;="" font-size:="" 12pt"="" style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><font size="5">به ادامه مطلب بروید&nbsp;</font></span></p><p class=" " style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p> text/html 2015-05-10T17:00:59+01:00 baran7878.mihanblog.com شفیعی دانلود پاورپوینت زندگی نامه ی فارابی http://baran7878.mihanblog.com/post/204 <div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhMVFRUWGBcaGRcYFxcaFxcYGhgYGBgXGBcYHCggGhwlHBcYIjEhJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzImICQsLDQsNCwsLC80LCwsLCwsLDQsNCwsLCw0LDQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAO8A0wMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHAQj/xAA7EAABAwIDBQUHAgYCAwEAAAABAAIRAyEEBTESQVFhcQaBkaHwEyIyscHR4UJSBxQVI2LxM3KCkqIW/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAMBAgQFBv/EACwRAAICAQMDAwMEAwEAAAAAAAABAhEDEiExBEFRIjJhExSBcaGx8CNCkQX/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAERa69drBtPcGjiTFzoEAbFhWqtYC5xAAEknQKpxWZvJc1gDRBAfIJn9wEQI5z0UF9EuMucTJ4nn4am2iTLKlxuXUb5JWI7U0WmG7b9bhpDRH+ToHgoNftiQYbQeRx3flZuwjTqJj7rJuHA0hIlPM+Nhi0LsQ6PbTaNmDpefGLKc7tVpFPxdHSLLSMG0fpC1OwwvuSHLOv9v2L/wCN9iFmfbmuydjCgxv2y6RugAA7wuQzL+IWNquhpFEWs0CfE7zIXcNy9jgZaFWZp2TpVbj3XxAd91LyZq3ZeH0k90QMj7d4im7+/wD3aXQe0/8AGInoZ6r0rLcxpYhm3ReHt5ag8CNQeRXjmaZTVw4Ac0bJ/U244XWfYHPf5bGBpIFOrZ8mzT+k9zrdCUdL1E70zLdRixtaoHtaIi6ZgCIiACIiACIiACIiACIiACIiACIiAIebY8UKL6rhIYJgauOjWjmSQO9cvTdUqEPrQasX/azX3WToLxOp3qR2prCrUbTBOzQc1727nPIBY3nsj3iP8mrTRmRIiVhz5XrUENgtrN7Kh8F9NSD4eKyN9CJWLKZGt5USZJsa/ms9taH1I3WC2CoOKpHJWwGZesi1Yg8V82U3XZBlCxcFkHeKyVtKktgZpfSDhBAIO4iQVx+f9h2VC6pSOw4jTcT3rtCsXeoS5QVbEpmnsHmFT2X8viT/AHqc7MxL6YgNdI1jQ906rqlx+Jw3vCo0f3GGWneOI6XKu8ozf2pLHt2KgkxMhw4tPzGo6XTcGdS9L5KSj3RaoiLUUCIiACIiACIiACIiACIiACIiAOIonaNSqT7z3vN90O2Gi3BrWjuWdIlzo3Wlfc4b7Kq5ggSdsCIGy8k9J2w/xCwoYgNbOsrkzg3le469iaGAaHzWiu7/AC8/uodWvMmw3kqhxuLqPaYcaYmB+4jSTwV55Ix5LQxym9iwzjMxRuXtHBp17hvUHD9rpF6TyOMQfmoNLJtoh7QXO/c73j3k2HdHVSzkbtdT3/dYJ58d7GuPSv8A2LXLe0TKki7XD9LhE9CrdmOabXn5Lka+Uvg2HmoVHH1KDo+Eg6OuCP8AtqPymYc1sVlwOPB6KGgr613r11XLs7UNZDqgLQSBa4vzXQYPGsrMD6bg4cfWi3QnF8GdprkmG/ruWBC+U3rIpjepEGBUTGUdC0wQQQRuI0KlEr5seCyNW9uSyLXJcz9u0yAHtMOAPg4cjB8DeyslxDq38viadRoIaSGVDBjYcSBP/VxDp3X4rt10sM9Ud+RUlTCIiaVCIiACIiACIiACIiACIiAOb7b4aaIeB8Jgng12/wD9g3zXJYPEF+yy+nhHNem4ig17XMcJa4EEcQbFea46gMI9zHTINj+5v6SOu/mCsHVQ0vWhsHaog5nml/Z0xJ2tkdd56D5qZgsoa0e9LpuRumZ71zVDHUxWD3uDY2u4ybrqqOcUDcVW+K4vVa5S42OvgioQ2LSkwAaRC+udO5GkOEgyIWrE1GsaXPdsgak2WXR4J77mD6kKLiMOyoIeAqTGdscO02Lnd33UD/8AYhzvdpOjimrp83MUXThxZKx+RuZPsyS0/pNx4KJlmOfh37VPaAE7dOTsu6etyuMHnLKg1g7wdfX3UHNKYdJFjxHrqn4eompaZoVl6ZVaL/CZ6KpFRkhujmnUHePyump1NoAryvC1yx+3eHQHgcf3eua73IcQY2Sd0tvu5LqYp7nNnDSW7mysWHvWa1F0FWyY97QsYimHscx2jgQZ4EQrTs9jva0vejbpksf1boY3bTYd/wCSq6lWIjWVH7MVpx+IDYANKmXi/wAYcQ3/AOD5ck3E6lRD3R2CIi2CwiIgAiIgAiIgAiIgAiIgAqntLk4xNEtFngEsdwPA8irZFEoqSpkp07R4G7s9TALqu0HSQRredPFRaWGw1N0F3cHaeG9dr/ELLSKpbSds7ZDzYyCZ0O6481Q0cll7HCmGOaIs43tFwIMGb3XnsmRwk45Jvl8HocWmUFKEV+S2yTFRAY4uaeJ3dV9z8+1ApnSZWihbEbgdkzGk23KHiazjVJ4EdFgV6rT+TSscXK2ivxmX0qZHukngBJ8PqvuCzBhs1ro4lltb3CtsNScTIgk2M8OAWzCZQ6nPszskzJEaEyRfSfom/VTjU7b/AFJlcX6aKzF4Zr4c2QeW9bcXTIYJ1CtMvys0yZus82ojZ5JX1fUo9hc2mcxQrQYIkGxHnPVdb2bxO1SGm0wwOMDTysuJJipHX8K5y7EOouDz8Mxc6hdiGyOPmVnpFKptAFYVyNVBw2MvETPBfMbjQBMxCf8AVTMjVGGa4xtMSZItYXJ5Ab1fdlcoNFjqlQf3qsF/+IHw0+6TJ3klcx2Yyw4yuazyfY0XjYaNHOFzJ8PkvRFowQt63+CsntQREWooEREAEREAEREAEREAEREAEREAcb2nGziQTEOYIniD/pV9QCIHkpP8TKhApEc7qvy98sk7wvM/+hi05m/J2uknqxr4K7Z/uvI4NGviqOviSapHPTor2hmeHbtg1GhzSZE7wuVzLE0qtY+yLp1mDE9dyVhxyb3XY2PKlsn3OqwBtKsm1VQ9m8SajS12rIvpP5srrYWeUXGTTLykpbm5zrKgz7FwIBuvuLxewXTw18VQ47FiqL9yfgwXJPsZZ5KTRCpVdqoziTBV9i2VDDR8JE+G/wCS53AU9uo1wsAfX18F2mIpudVFOmPfcGBvW83XRzNpxUUYo07bLTDYkEbUXAg+C2YLJ6uLeP00gJLuZ0gHXeuxy3IaVJgGyHOi7jqTvVmxgaIAAHALZi6Rr3sxSmr2NWCwjaTGsYIa0ePEnmTfvW9EW5KhQREUgEREAEREAEREAEREAEREAEREAcV/E6BQEjWwPOZA8l5dmnaioWNpUpbGrhqeQ4Lsv4q4otqAE24TysfFeVPqbJnf6KxTxRyZLkuDVCbhCk+S0w2Xvc7aqOhzuO+ePO8rLE5Y5hDqbi6NdxHcmUZowA+0knlJ89VMq57R0AM8xCzzlmU6UbRthjwShbnTGT5u9hMxJN5EeMfNX9HtFsnZqCx0cBp15c1xpx/vyWgCRcTKtMBVa4bNh7sxPdZUy9LCW8lyKWeUXSdlt2hqbQDmQQbeRXNNploa4iQTcdVamjsDZaTHr1uWqjSdEEW4+GqjDj+nGiMmXU7PuBwuxO8H5W/K73+HmG9rialV9/YgBnIukE8zAN+a5FlOI369wjRdV/DBwZWqMcbub7s62Nx4fJOxU8ibM8va6PS0RF0zMEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAFFzLFeypufw+alLnu2tQtobQEgG48h81WbqLZMVbPOO1FZr3vqP/uPItOgG49FwBpF3U/LcV2GYVWlpc50ug2BtyB3KPgMtBZtEH3jPdunhfksUZ6VZoasq8swbdtoO9rrc9O/VS8dkDb3NtOquKeWtY4O1I0J6ax4rfXbtAiYiJ5pcpu7RdeDl8HhyWHZMnnBHS6h0GgOLX+6Rfgunq0Gn4Wg6gkHTd6uotHAfEanxEEfnmhZNnYGpuKpkAB4Ludjxi+uqkU8QB7xggndz9c1SsqhxLNnZI3DjxW2hhpOzJLeOhkce+VDjXJBduxUGANOek8PQWzsxiHVMfQbqG1BtETwMTu1XN5hiIsxxB5LHKsXVY/bp1HsI0LXOEyL3BurRjpWpkfCP0yEXmvYHtrVfUbh8S7bDvgqGzgYs1/7p3HWeM29JJW+GRTVozSi1yfUUY5hSmPasnSNoTPSV9/nqf72+KnXHyFMkItdHENf8LgehWxWTsgIiIAIiIAIiIAIiIAIi11azWiXOAHMwgDYq7P8ABmtRcxok7gd/JbH5pTGhnpcKPWza52QI3FLlONbslJniOOGy6oxzSDMiRunTuUjLcaIaxx4iNBaDpxhd521yhten7akB7QfEN+hkheYyWEe66b6ixvuKySj2NEZWTquZvNTaiRBIHyM7l8q40vc1oAMCXaxI4WubqtdizIgcQZ142hfa1Yy17bDfJ37u4wqaS5d4jFtZqQI38D63KJWzOmRvcHSCYiICo8VXn3TLgbzreTqlOtfZi3gBN+/S6ssOxGrcssTTptO0xoJ39VDxWOIOzqQZHJsbyPyoho1C4iCTeReNOSscnyF9R0vloAuSPLqp0xj7mRqvghYXCe0cS6Y4RrwCvWZWYvAEacFd4fAspiGjv3nqUeZI1mYAG8nQQsuabfJF0QcrwD3Ob7Fp22uBB6XBM6Bdfhez9Qh3tsVXeXEuLA8tpCbgNZew+yscqwIosj9Rgu68J4BTQE3HjajT7lJOyBhcpY3TaPUqUMOAZjzPresKmPYD8QkcJPyWbMS1wkGyiMMMXtQO+5rq4JpmC5pM3aYIngpmCxVSm0N2y4N/cJJGlyb96j1a4AkXUQ48AjatO/cqSy48cvS6vwRuzqsNmLXAbRDTwJ38ipq5KWVG6hwPBbsHjKtG0l7BuOscltXUONal+SridOijUscxwBDhdFpUk+5WmSURFYgIixqVA0EkwAgCJmePFFsnX1dcbUzj20tcNpptfWFNzB5rO2nWbw6KhcwB74FgQuF1fVzk/T7f5HQiSaDXUnxMx5zvVxTxAO5QhR9q0EH3gIPcs6VBzIJ3f6VFKcHa4ZZ78k0sJBE6hUuJyUD9TTJ0cBf1Ct2VuF/oo2OoCq2HS0gyE9zi47PcrF0chmfZuk8R/wATp13X3QdFyua5LVoWH9xjv23vfUajqvRcVSdAY4bQ3HgtmFymRJJnl6v+FOHPL2l2zyrCZdVe7YYwjjNgN4BJ7l0OUdmg121WO1waNO8713n9JZvJnuX1mSs3uPiFolkkymooGYZjZhoud8W5BfXGBqump5XSbeJPMz5L6cJSadp2x3wAL7uaToa4JtnKGm98BrXdI1XQ5Jk4pe/Ug1Dv1DRwH3WeMzdjBDBtu5aT1VVUq4upucAdwEJOuEHu9T+CNzocXjmU/jcOQ18lTYjO9v4ZDd37j9lrw3Z2o69Rwb5nvVxgMpp0jOruJVn9bKuNKLJpFPQw9R7rMI67+Cv6GDgAE7tyktRz4udI14JuPoYRXq3IlJsj4rClzSGkA7lRVsmquN4Hf8la4jPaLJmo09CFAxHaugwS+oxo/wCwJ8BJKXmxYHJK9/jcE2kQnZXVZ7zXlsb7/PfuXRYPFbTdQXCAYXI43tm2p7tKm907z7o7hr8lB/r1Sk8ODRG+CYI4HzWeEZ4slLdEtOR6B/Moqqh2iw72hxeGki7TMjkUWrU/JXSz0FEWvEV2saXPIa0akrrt0JMcZiW0mOe74WiSuZqZu6sSCA0C4APzPJUOe9onYhwbBbTGg483Hwss8vdD2gndfxC4vVda5S0w4/kaobFsRMKhcdiudv4XE685/KvyNRotOKwrKg98G0XGqROGpbErYiE7BlpnlyjepmHxZI571i7LbANce+61f0t+58eKmMMqdJFrXckMe1s7RAKwfUa6xIhaqeT3lz56flbnZMwgXMbuSZHBkfYPT5NLcI3UOjlPP/fittWkJHvEd/zUjD5cxmg0W51EGPumfayrj9yHIqnho1dJ53PkvjKYJlpd3D6q1p4VrTIaBPL6rarR6TyyLKmplwmYe48do36hBlQd8TY6q1myhY/N6dJsztGYAbf/AENFEulxR97C2bsJgmsEACeMX8V9qYpjbTfgLwq7D42rX0pmmz9xm/DdvtopXs6dIS9wB3kx5b0LI0qwx28sK8nw4h7j7ogcStGYY+nhm7VZ8uvA3nk1qqM77aUqALWfFz17m/dcHmGfNe91aodt5s1u4cJOkDgOKqsbe7uT/b8dvyT+p0WO7TYmqTsH2DOXxHvIt3LnMdndy19SpVI3bRLZ6n6KmxWKq1fee6xNgJjuHgogZ68Vpjgb98ib8EqrmTibe6PEwpWEw7Hn49p+6beR1/KrqTJN1vFPeNyvKKSqOxC+Trshqw/2bo97Qzv4KxzLLCJOu/S/dxXNZXipAd+pvTx+S9IwNYV6IO+3cVyc+NqexaRy1OnYaDuRT8Vl5DyCPAFEjU/BG/k9hXIfxNx7KWFEk+0c6KbB+p2l/wDETPhxXXExcrwztl2kGLxVNzZ2A5gaDGgvMdSvSZ2tNNXYqEbdl1gKZIBPGR5R8uWis8TQLGsqcbHv9eS0YYgNbHD16tqrXCPFRhpu3ghcHHjjK0/6xzPmDxc2d3H8+tFKbHEKnp4Oqw7OwXAcPoZWv24FnAg6XBHr8qNco7SRVqy9dY/6W0VDoqT+YJ/VPoLbQxBaZcbJsOpUXsFF0CvpVc7OKehlaH5zJimwuXQ+7wruQ0y3uvj6oaJJAA42AVazE1nRFKOp+a+f0kvO1WeXHgLAKPuHL2Rb/XYEvJmcxNS1JpP+RsPNfKNLETdzQN0iT5KdSphohogbvX1So9Rob9WSX/OAuuCD/TXOM1apcP2xDfBSG4emy4a0HXdb7JVqmLWC43tNnjaIh7vedowRJHE8NBqs8nDUlCNv5JVsvM07RtYDsloA/UfhH3XneddqS8n2UucT/wAjuH+LTp5dFSZvmz6596zBo0buZ4lQqeq1wwNq8m/x2IvfYzdTc4yTJOpnfzJW2hg5I2jrw1WVB+q3Uz/cBV5SkiyijZjKIDRA+Ex6KgupEK0xDjFuKmZXhwYBEzfdbh81nWXRHcuo2UrKECbkrdSZAk79FfVMlH6XQPU3VZiqGy6IsPU+uCiOZT2RLg0RcK7ZfK7vshmMP2R8DtOvJcG8wuhySt7o2SNramBrFvXcl9SvTZFHphpzfZ8kUTCV/aMa8fqEr6kKewqkXfb7NzhcFVe0w9w2GafE6034CT3LwBzpeOAv8vsvWv4q4jadTo2gNLu9xgW6NPivLc7phpBA1B+f5K6k8ilk0FoxqNnoOUYgFuzrs/W4v60V5R2AQQYHmuKyrGQGuF7X5j1Ku2ZqwgbuUX8u9cl3F8E0ddTqBwsQUqUg74gD1C5ulixEgm3r13KbSzNw3g+uK1x6uLVTRVxJr8qpEfDHQkeC+DKaXAnvKijMzyWLsz5+arLJg5Uf2CmWH8jS02B4LbTa1ugA7h9FSPzMcpWH9WO8A9FVdTFPaKDRJl66sBzWDqh8vXrkqn+qXuLRuMnn9VAzfthRpDWN/wDkejedrmNVP1Z5OH/wNDROzLNXMOyOpOpWLM1dEmC2L7o5yvNc57V1KryafuA77bRH07uKqX4ipUHvPe4cJJ/CZHpsnLlRNqqo7/td2yFP3MO9rnEaiDskm8njyXnL3OqOJu5xMk3JJO8lSsHlbqhhoMc7W6+tV0GVZX7I7TgCY3Xjn4BPlPHhXyWhilN0czjMtqUg0vbG1p9jwso2wV2mfUg6i4m8XHI6R64rlWf8bh39FOHM5xt+SMmPRKjVSPHRWFCnebWm1+BhVlIqzwb7x6tyVsq2JgbwQev4Ktsko7RPIRMeuarKlHQj1u9dVe5A2Wk23ePH5LDmfpHQ5J7qNj0PqfFQa2GBEx1B4+pVq259evktOKpTA4+fq3FYoy3LzWxyuaYOPeEQbR67+CgNJG+Oll1xogtcDbSDw4Qufq4KH34+K6GLLapiGiXRzl7WgB7gBoJA+q+qgNY7gI7kV/t4+ClI9C7XY0VcXUe0y2Q0H/qA0xykT3rl8yaHMM8/x9PNWWzqPXP6qNVwhOvORa978uKWpevUzRppUczQxr2RsuNue7orbD9oJjaGyd5vB4yBf/a2Vspa4kdfKZ+RVHXoRv8AV1rrHl7GdxlE6oZj7VphwMbhYDx1/wBrW2vsgGm8bWsh262t41jVcoGowbwb7jvVftV2ZXUdeMxfvdPPj4LP+pO4+a5KtjXmATEevXRfKTnOIG19lX7XbclSZ1VXNI1I9dyh4rtJAimJdxn3R04/hQ25VtQXOJmPp+PFTKWVU+E+h+PFL0Yo87j1iyMgPzvEOBAdHMCPP1oo9PLqtQgnU7zc8L+tyvm4QCN/drp9/wD6U3DttbT19/NS86ivQi32/llPhOz95efL16CtG4FjbD16+imt5etPuP8A2UqlhpufWn3His088pcsbDFFEPD0Q2YgTw18fWikilb164eCmUaDQZHn3fceK+1RYj16v5pLdsdBpbFHnA/tOA1I+S4+tQIYTumOa7PMRY87fX7rkscyQY3ajvW3pJUq+TH1nuRBotk3VjgBLtdB9YUGi26m5cCXGOB+i15eGIhyWJHh+P8Aa6PJKMU+pJP+vWi57DAkgRN+PSPmPFdPlH/G3nMdJEfNviubn4o0Qe5Kab9PL1fhovlRkz66rYwaHpHlHzbw1UilTm/Hn0j6LInuNnwQ20LTH4v/AL8FRdo6EQ4b5BtrF5+fgurpsn6eX3C5rtNVDaca3ET0+0ap+F3ITKjjXEcF9Qk+h+UXUti9D/qP/9k=" alt="نتیجه تصویری برای فارابی"></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ppt.ir/Download.aspx/2cb4c944-e350-464e-8da2-54a2aa40d895" target="_blank" title="دانلود"><font size="5" style="background-color: rgb(204, 153, 51);">این جا کلیک کنید&nbsp;</font></a></div>